Poradna

-

Máme-li v obci stanoven místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, je nutné každoročně aktualizovat obecně závaznou vyhlášku, mění-li se skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (změnily-li se v loňském roce oproti předešlému)?
 
Dodavatel veřejné zakázky vzešel z výběrového řízení, kde měl výhodu, neboť nebyl plátcem DPH. V průběhu trvání smluvního vztahu (smlouva o dílo) se však stal plátcem a nyní požaduje platbu za dílo o DPH navýšit. Je obec povinna toto navýšení akceptovat a uhradit?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Odměňování

Usnesením zastupitelstva obce byla neuvolněným zastupitelům stanovena měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce. Dalším usnesením zastupitelstva obce byla jmenovaným předsedům kontrolního a finančního výboru stanovena měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce. Obecní úřad vyplácí odměnu oběma zastupitelům (předsedům výborů) pouze ve výši, která byla stanovena za výkon funkce předsedy výboru, přičemž uvádí, že zastupitelstva v minulosti ani současné zastupitelstvo sečtení těchto odměn neschválilo. Dotaz tedy zní, zda je nutné souhrn odměn za jednotlivé funkce (neuvolněného člena zastupitelstva a dále předsedy výboru) schválit dalším jiným usnesením, nebo zda je možné vycházet z § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích a odměny bez dalšího usnesení vyplácet obě současně.

Neuvolněnému zastupiteli lze dle zákona o obcích při souběhu funkcí poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce, konkrétní výši odměny pro neuvolněné zastupitele ovšem schvaluje zastupitelstvo a může při jejím stanovení projevit poměrně značnou kreativitu, omezenou jen maximálními výšemi složek odměn. Jestliže zastupitelstvo platně schválilo jak odměny neuvolněným zastupitelům, tak odměny předsedům výborů zastupitelstva (v souladu s nařízením vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev), mají dotčení zastupitelé (současně vykonávající funkci předsedy výboru) právní nárok na vyplacení obou složek odměn, nevyplývá-li z pozdějšího usnesení zastupitelstva opak – jedná se totiž o složky reflektující jednotlivé (různé, byť související) funkce, přičemž právní úprava umožňuje, jak uvedeno, jejich sčítání. Pokud jim obecní úřad odmítá obě odměny současně vyplácet, bude vhodné projednat tento problém při jednání zastupitelstva. V krajním případě by bylo možné obrátit se i na soud a nevyplacené odměny na obci vymáhat.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 
1. dubna 2020

Krajské setkání Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň
 
2. dubna 2020

Krajské setkání Karlovarský kraj

KÚ Karlovarského kraje
 
7. dubna 2020

Krajské setkání Ústecký kraj

KÚ Ústeckého kraje
 
14. dubna 2020

Krajské setkání Královehradeckého kraje

KÚ Královehradeckého kraje
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2020 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.