Souhrn uchovávaných dat

Tento souhrn zobrazuje výchozí kategorie a účely uchovávání dat. Některé oblasti systému mohou mít více specifických kategorií a účelů než ty, které jsou zde uvedeny.

Stránky

Kategorie

Povinně zveřejňované informace v souladu se čl. 13 GDPR

Účel

Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchování
14 roků
Zákonné základy
Zákonná povinnost (GDPR čl. 6.1(c)) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Důvody zpracování citlivých osobních údajů
Právní nároky a soudní jednání (GDPR čl. 9.2(f)) Zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí.

Uživatelé

Kategorie

Povinně zveřejňované informace v souladu se čl. 13 GDPR

Účel

Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchování
14 roků
Zákonné základy
Zákonná povinnost (GDPR čl. 6.1(c)) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Důvody zpracování citlivých osobních údajů
Právní nároky a soudní jednání (GDPR čl. 9.2(f)) Zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí.

Kategorie kurzů

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání

Kurzy

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání

Moduly činností

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání

Bloky

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání