Sebepoznání a komunikační dovednosti

Zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni územních samosprávných celků obcí nejen v oblasti právních a odborných znalostí, ale také dovedností potřebných pro efektivní výkon správních činností (v přenesené nebo v samostatné působnosti)

Identifikace a vylepšení osobního komunikačního stylu. Osvojení nebo zdokonalení interpersonálních kompetencí v oblasti chování coby důležité součásti odborné způsobilosti. Osvojení si praktických komunikačních technik jednotlivce i v týmu.

Rozvoj těch kompetencí potřebných pro kvalitní pracovní výkon, které nejsou závislé na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Zajištění profesionálního a kvalitního výkonu územní veřejné správy

Sebepoznání:

·         kým jsem a jaké jsou mé silné stránky, jak je podpořit a využívat co nejvíce
·         v čem se chci nebo mám možnost rozvíjet sám/a pro sebe
·         v čem se chci nebo mám možnost rozvíjet v komunikaci s ostatními - ve vztazích nebo profesi
·         jaká jsou má přání a jak jejich realizaci vnést do života úřadu

Efektivní komunikace

·         psychologie komunikace:
·         zásady přímé komunikace
·         emoční inteligence
·         komunikace verbální a neverbální
·         komunikace v týmu


Anotace kurzu

Kurz je uzavřen pro zaměstnance Krajského úřadu Pardubického kraje a je určený výhradně pro tuto skupinu.

Po přihlášení do první části kurzu budete automaticky přihlášeni i do části druhé. Druhá část proběhne 14.6.