Etika a etické jednání úředníků obcí a měst

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti úředníků úřadů obcí a měst v oblasti etiky, komunikace s klienty včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi.

·       Úvod
·       Etika a morálka obecně
·       Etika a veřejná správa
·       Hlavní právní předpisy vztahující se k problematice etiky v úřadech ÚSC
·       Hlavní vnitřní předpisy vztahující se k problematice etiky v úřadech ÚSC
·       Nejpalčivější oblasti porušování etiky ve veřejné správě: klientelismus, korupce,   problém moci a autority ad.
·       Problematika etického chování úředníka, hlavní zásady chování a jednání úředníka úřadů ÚSC
·       Etika a člověk z pohledu psychologie, význam poznávání osobnosti člověka, neetické jednání (nemorální, manipulativní ad.) v běžném kontaktu s klienty, a obrana proti nim

           1/  Základy komunikace a osobnost člověka (výklad a praktické příklady a cvičení)
           -  funkce komunikace
           -  jak spolu komunikujeme
           -  význam poznávání osobnosti člověka
           -  konflikty a jejich řešení
           -  stres, stresové situace

           2/  Verbální a neverbální komunikace (výklad, cvičení a výměna zkušeností)
           -  neverbální komunikace a její interpretace
           -  manipulace v komunikaci  a manipulátoři
           -  rozpoznání manipulace
           -  co je manipulace a proč vzniká

·       Aplikace hlavních zásad etiky a etických pravidel v etickém kodexu úřadů ÚSC (tvorba, aplikace a význam etických kodexů)
·       Etika v řízení lidských zdrojů v úřadech ÚSC
·       Význam vnitrofiremní kultury a sociálního klimatu v úřadech ÚSC
·       Význam péče o sebe sama, jako předpoklad zvládání stresových situací a etického jednání
·       Diskuse a závěr


Tento kurz není akreditovaný.

V pracovním prostředí můžeme běžně zažívat různé emočně náročné situace. Nezvládnuté emoce narušují vztahy, zhoršují soustředění, blokují kreativní myšlení a celkově negativně ovlivňují pracovní výkon a naše zdraví.

Na kurzu se naučíte pracovat s emocemi a předcházet emočním únosům. Zjistíte, jak se vytváří myšlenkové a emoční vzorce. Naučíte se, jak získáte větší kontrolu nad emočně náročnými životními situacemi v práci. Zjistíte, jak předcházet impulzívním reakcím, kterých následně litujete.

Obsah:

 • Emoce a jejich vymezení, IQ a emoční inteligence (EQ)
 • Vztah mezi myšlením, emocemi, tělesnými reakcemi a chováním
 • Nástroje pro sebepoznání a tvorba vlastní emoční mapy
 • Jak zvládat naše emoce, jak zvládat vztek
 • Jak pracovat s emočním únosem
 • Jak předcházet úzkosti
 • Práce s podvědomím
 • Pět kroků ke zvládání emocí (zastavit se, pojmenovat, využít techniky, vyhodnocení, psychohygiena)
 • Psychosomatika
Tento kurz není akreditovaný.

V pracovním prostředí můžeme běžně zažívat různé emočně náročné situace. Nezvládnuté emoce narušují vztahy, zhoršují soustředění, blokují kreativní myšlení a celkově negativně ovlivňují pracovní výkon a naše zdraví.

Na kurzu se naučíte pracovat s emocemi a předcházet emočním únosům. Zjistíte, jak se vytváří myšlenkové a emoční vzorce. Naučíte se, jak získáte větší kontrolu nad emočně náročnými životními situacemi v práci. Zjistíte, jak předcházet impulzívním reakcím, kterých následně litujete.

Obsah:

 • Emoce a jejich vymezení, IQ a emoční inteligence (EQ)
 • Vztah mezi myšlením, emocemi, tělesnými reakcemi a chováním
 • Nástroje pro sebepoznání a tvorba vlastní emoční mapy
 • Jak zvládat naše emoce, jak zvládat vztek
 • Jak pracovat s emočním únosem
 • Jak předcházet úzkosti
 • Práce s podvědomím
 • Pět kroků ke zvládání emocí (zastavit se, pojmenovat, využít techniky, vyhodnocení, psychohygiena)
 • Psychosomatika
Tento kurz je uzavřen pro zaměstnance Magistrátu města Třince.