Tento kurz je uzavřen pro zaměstnance MěÚ Česká Lípa.

Anotace kurzu

21.6.2022
9:00 - 15:00

Seminář bude realizován na KÚ Libereckého kraje.

Tento kurz je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR a je zakončen osvědčením, které lze započítat do povinného vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.
Pro získaní osvědčení je nutné absolvovat kurz v celém jeho rozsahu.