Kurz je uzavřen pro zaměstnance Městského úřadu Šluknov

Anotace:

  1. Kategorizace rozhodnutí
  2. Obsahové a formální náležitosti rozhodnutí
  3. Odůvodnění rozhodnutí
  4. Jazyková pravidla tvorby odůvodnění
  5. Lhůty pro vydání rozhodnutí
  6. Oznamování rozhodnutí
  7. Vlastnosti rozhodnutí
  8. Zvláštní druhy rozhodnutí
  9. Nicotnost rozhodnutí
  10. Nové rozhodnutí