Anotace kurzu

20.10.2021
8:00 - 16:00

Tento kurz je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR a je zakončen osvědčením, které lze započítat do povinného vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.
Pro získaní osvědčení je nutné absolvovat kurz v celém jeho rozsahu. 

AK/PV-461/2019 – průběžné vzdělávání pro úředníky

AK/VE-291/2019 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky