Tento kurz je uzavřen pro zastupitele ÚMěO Ostrava-Vítkovice.
Tento kurz je uzavřen pro starosty a zastupitele Mikroregionu Hlučínsko-západ.

„Základní principy fungování obce s důrazem na praxi“

 Rámcový obsah kurzu:

 • Postavení obce v systému veřejné správy
 1. základní vymezení právního postavení obce
 2. samostatná a přenesená působnost obce 
 • Působnost a orgány obce
 1. orgány obce
 2. výbory zastupitelstva obce a komise rady obce
 3. práva a povinnosti zastupitelů obce, střet zájmů, neslučitelnost funkcí
 4. obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
 5. místní referendum
 • Další vybrané aspekty činnosti obce, např.
 1. odpovědnost v oblasti dotací, strategického a finančního plánování
 2. základní povinnosti při nakládání s majetkem obce
 3. rozpočet, závěrečný účet, přezkum hospodaření

2.12.2022

08:00 - 14:00

Tento kurz není akreditovaný!

Cílem semináře je: 

Prohloubení znalostí volených zastupitelů v oblasti finančního řízení obcí, možnost intenzivněji diskutovat s účastníky a sdílet s nimi zkušenosti.

Seminář mimo jiné:

-  odpoví na řadu otázek, např. jak porozumět ekonomickým datům, proč se při finančním řízení obcí opřít o čísla, jak nejlépe přistoupit k řízení ekonomických rizik, jakými způsoby a cestami využít ekonomická data na obcích, proč a o čem rozhoduji, kdo je z mého jednání odpovědný,

- zaměří se na finanční možnosti obcí, rozpočtový proces a doporučení pro přípravu střednědobého výhledu a rozpočtu obce, na pravidla rozpočtové odpovědnosti, indikátory zdravých financí, úvěrové financování, provozní udržitelnost investic,

- uvede moderní trendy ve finančním řízení municipálních organizací, konkrétní případy významných rizik v ekonomické oblasti v závazné legislativě a v oblasti rozpočtu, účetnictví a finanční kontroly, potenciální důsledky odpovědnosti včetně trestně právních,

- seznámí účastníky se zkušenostmi z vybraného města, s podněty, aktualitami a dalšími příklady z jednotlivých obcí.


1.12.2022

12:00 - 22:00

Tento kurz není akreditovaný!

Po přihlášení do první části semináře budete automaticky přihlášeni i do části druhé, která proběhne 10.6.2022

Cílem semináře je: 

Prohloubení znalostí volených zastupitelů v oblasti finančního řízení obcí, možnost intenzivněji diskutovat s účastníky a sdílet s nimi zkušenosti.

Seminář mimo jiné:

-  odpoví na řadu otázek, např. jak porozumět ekonomickým datům, proč se při finančním řízení obcí opřít o čísla, jak nejlépe přistoupit k řízení ekonomických rizik, jakými způsoby a cestami využít ekonomická data na obcích, proč a o čem rozhoduji, kdo je z mého jednání odpovědný,

- zaměří se na finanční možnosti obcí, rozpočtový proces a doporučení pro přípravu střednědobého výhledu a rozpočtu obce, na pravidla rozpočtové odpovědnosti, indikátory zdravých financí, úvěrové financování, provozní udržitelnost investic,

- uvede moderní trendy ve finančním řízení municipálních organizací, konkrétní případy významných rizik v ekonomické oblasti v závazné legislativě a v oblasti rozpočtu, účetnictví a finanční kontroly, potenciální důsledky odpovědnosti včetně trestně právních,

- seznámí účastníky se zkušenostmi z vybraného města, s podněty, aktualitami a dalšími příklady z jednotlivých obcí.