26.11.2021

08:00 - 14:00

Tento kurz není akreditovaný!

Cílem semináře je: 

Prohloubení znalostí volených zastupitelů v oblasti finančního řízení obcí, možnost intenzivněji diskutovat s účastníky a sdílet s nimi zkušenosti.

Seminář mimo jiné:

-  odpoví na řadu otázek, např. jak porozumět ekonomickým datům, proč se při finančním řízení obcí opřít o čísla, jak nejlépe přistoupit k řízení ekonomických rizik, jakými způsoby a cestami využít ekonomická data na obcích, proč a o čem rozhoduji, kdo je z mého jednání odpovědný,

- zaměří se na finanční možnosti obcí, rozpočtový proces a doporučení pro přípravu střednědobého výhledu a rozpočtu obce, na pravidla rozpočtové odpovědnosti, indikátory zdravých financí, úvěrové financování, provozní udržitelnost investic,

- uvede moderní trendy ve finančním řízení municipálních organizací, konkrétní případy významných rizik v ekonomické oblasti v závazné legislativě a v oblasti rozpočtu, účetnictví a finanční kontroly, potenciální důsledky odpovědnosti včetně trestně právních,

- seznámí účastníky se zkušenostmi z vybraného města, s podněty, aktualitami a dalšími příklady z jednotlivých obcí.

Přednášející:

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. – garant, vedoucí  lektorského kolektivu
Mgr. Radka Vladyková, JUDr. David Bauer, Mgr. Miloslav Kvapil, Ing. Miroslav Matej, Ph.D.


25.11.2021

12:00 - 22:00

Tento kurz není akreditovaný!

Po přihlášení do první části semináře budete automaticky přihlášeni i do části druhé, která proběhne 26.11.2021

Cílem semináře je: 

Prohloubení znalostí volených zastupitelů v oblasti finančního řízení obcí, možnost intenzivněji diskutovat s účastníky a sdílet s nimi zkušenosti.

Seminář mimo jiné:

-  odpoví na řadu otázek, např. jak porozumět ekonomickým datům, proč se při finančním řízení obcí opřít o čísla, jak nejlépe přistoupit k řízení ekonomických rizik, jakými způsoby a cestami využít ekonomická data na obcích, proč a o čem rozhoduji, kdo je z mého jednání odpovědný,

- zaměří se na finanční možnosti obcí, rozpočtový proces a doporučení pro přípravu střednědobého výhledu a rozpočtu obce, na pravidla rozpočtové odpovědnosti, indikátory zdravých financí, úvěrové financování, provozní udržitelnost investic,

- uvede moderní trendy ve finančním řízení municipálních organizací, konkrétní případy významných rizik v ekonomické oblasti v závazné legislativě a v oblasti rozpočtu, účetnictví a finanční kontroly, potenciální důsledky odpovědnosti včetně trestně právních,

- seznámí účastníky se zkušenostmi z vybraného města, s podněty, aktualitami a dalšími příklady z jednotlivých obcí.

Přednášející:

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. – garant, vedoucí  lektorského kolektivu
Mgr. Radka Vladyková, JUDr. David Bauer, Mgr. Miloslav Kvapil, Ing. Miroslav Matej, Ph.D.


19.11.2021

8:00 - 14:00

Tento kurz není akreditovaný!

Cílem semináře je: 

Prohloubení znalostí volených zastupitelů v oblasti finančního řízení obcí, možnost intenzivněji diskutovat s účastníky a sdílet s nimi zkušenosti.

Seminář mimo jiné:

-  odpoví na řadu otázek, např. jak porozumět ekonomickým datům, proč se při finančním řízení obcí opřít o čísla, jak nejlépe přistoupit k řízení ekonomických rizik, jakými způsoby a cestami využít ekonomická data na obcích, proč a o čem rozhoduji, kdo je z mého jednání odpovědný,

- zaměří se na finanční možnosti obcí, rozpočtový proces a doporučení pro přípravu střednědobého výhledu a rozpočtu obce, na pravidla rozpočtové odpovědnosti, indikátory zdravých financí, úvěrové financování, provozní udržitelnost investic,

- uvede moderní trendy ve finančním řízení municipálních organizací, konkrétní případy významných rizik v ekonomické oblasti v závazné legislativě a v oblasti rozpočtu, účetnictví a finanční kontroly, potenciální důsledky odpovědnosti včetně trestně právních,

- seznámí účastníky se zkušenostmi z vybraného města, s podněty, aktualitami a dalšími příklady z jednotlivých obcí.

Přednášející:

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. – garant, vedoucí  lektorského kolektivu
Mgr. Radka Vladyková, JUDr. David Bauer, Mgr. Miloslav Kvapil, Ing. Miroslav Matej, Ph.D.


18.11.2021

12:00 - 22:00

Tento kurz není akreditovaný!

Po přihlášení do první části semináře budete automaticky přihlášeni i do části druhé, která proběhne 19.11.2021

Cílem semináře je: 

Prohloubení znalostí volených zastupitelů v oblasti finančního řízení obcí, možnost intenzivněji diskutovat s účastníky a sdílet s nimi zkušenosti.

Seminář mimo jiné:

-  odpoví na řadu otázek, např. jak porozumět ekonomickým datům, proč se při finančním řízení obcí opřít o čísla, jak nejlépe přistoupit k řízení ekonomických rizik, jakými způsoby a cestami využít ekonomická data na obcích, proč a o čem rozhoduji, kdo je z mého jednání odpovědný,

- zaměří se na finanční možnosti obcí, rozpočtový proces a doporučení pro přípravu střednědobého výhledu a rozpočtu obce, na pravidla rozpočtové odpovědnosti, indikátory zdravých financí, úvěrové financování, provozní udržitelnost investic,

- uvede moderní trendy ve finančním řízení municipálních organizací, konkrétní případy významných rizik v ekonomické oblasti v závazné legislativě a v oblasti rozpočtu, účetnictví a finanční kontroly, potenciální důsledky odpovědnosti včetně trestně právních,

- seznámí účastníky se zkušenostmi z vybraného města, s podněty, aktualitami a dalšími příklady z jednotlivých obcí.

Přednášející:

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. – garant, vedoucí  lektorského kolektivu
Mgr. Radka Vladyková, JUDr. David Bauer, Mgr. Miloslav Kvapil, Ing. Miroslav Matej, Ph.D.


22.10.2021
9:00 - 11:00


OBSAH

 • Novela zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Stav po 1. 1. 2021
Výkon veřejné správy
 • Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu
Územní plánování
 • Cíle, úkoly a nástroje územního plánování
 • Nástroje územního plánování
 • Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů
 • Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
Stavební řád
 • Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce
 • Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
 • Autorizovaný inspektor
 • Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb
Společná ustanovení
 • Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury
 • Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich
 • Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv a povinností
 • Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů
 • Přestupky
 • Využívání údajů  z informačních systémů veřejné správy
 • Souhlas vlastníka a navazující řízení
Přechodná a závěrečná ustanovení
 • Aktuální praktické rady pro obce  
 • Odpovědi na časté dotazy


21.10.2021
9:00 - 11:00

OBSAH

 • Nový zákon o odpadech a související legislativa
 • Vymezení pojmů
 • Cíle odpadového hospodářství
 • Povinnosti obcí spojené s nakládáním s odpadem
 • Ukládání odpadů na skládku – poplatky, „třídící sleva“
 • Obecní systém odpadového hospodářství
 • Změny vyhlášky o systému odpadového hospodářství
 • Dopady NZO na dosavadní úpravu úhrady
 • Přestupky
 • Sankce
 • Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Odkazy na platnou legislativu v odpadovém hospodářství
 • Aktuální praktické rady pro obce  
 • Odpovědi na časté dotazy