Kurz je uzavřen pro zaměstnance úřadu MČ Praha 5

Cílem kurzu je:

  • zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni územních samosprávných celků obcí nejen v oblasti právních a odborných znalostí, ale také dovedností potřebných pro efektivní výkon správních činností (v přenesené nebo v samostatné působnosti)
  • osvojení nebo zdokonalení interpersonálních kompetencí v oblasti chování coby důležité součásti odborné způsobilosti
  • rozvoj těch kompetencí potřebných pro kvalitní pracovní výkon, které nejsou závislé na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka (jde o kompetence, které mají průřezový charakter a jsou přenositelné a uplatnitelné napříč obory)
  • zajištění profesionálního a kvalitního výkonu územní veřejné správy

Tento kurz je uzavřen pro zaměstnance úřadu MČ Praha 5

Tento kurz není akreditovaný!Obsah kurzu:

Zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni územních samosprávných celků obcí nejen v oblasti právních a odborných znalostí, ale také dovedností potřebných pro efektivní výkon správních činností (v přenesené nebo v samostatné působnosti)

Naučit se efektivně komunikovat a pracovat v týmu a dosahovat potřebné efektivity a výsledků. Osvojení nebo zdokonalení interpersonálních kompetencí v oblasti chování coby důležité součásti odborné způsobilosti

Rozvoj těch kompetencí potřebných pro kvalitní pracovní výkon, které nejsou závislé na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Zajištění profesionálního a kvalitního výkonu územní veřejné správy

Vedení týmu:

·       Prvky firemní kultury a její význam pro loajalitu zaměstnanců
·       Styly řízení a vedení
·       Situační vedení, (Instruování/přikazování, Koučování/přesvědčování, Podpora/participování)
·       Vitalizace a motivace týmu v procesu změn
·       Jak dosáhnout pozitivního a účinného komunikačního klimatu v týmu?
·       Jak si stanovovat týmové priority?
·       Zásady a techniky týmové spolupráce (charakteristika, statut, soudržnost, chování, vývoj, normy a standardy)

Základní principy delegování

·       Co lze delegovat a co nikoliv
·       Delegace úkolů a zodpovědnosti
·       Rozhodování a delegování v časové tísni

Kontrola

·       Proces sledování, rozboru a přijetí závěrů v souvislosti s odchylkami mezi záměrem (plánem) a jeho realizací
·       Rozborový charakter opatření před charakterem regresním
·       Fáze kontrolního procesu: 
        o   získávání a výběr informací 
        o   ověření správnosti výchozích informací
        o   kritické hodnocení všech kontrolovaných jevů a procesů
        o    návrhy na opatření
        o   zpětná vazba, kontrola realizace navrhovaných opatření


Anotace kurzu

Tento kurz je uzavřen pro zaměstnance ÚMČ Prahy 12.

Anotace kurzu

Tento kurz je uzavřen pro zaměstnance ÚMČ Prahy 12.