26.2.2021
9:00 - 12:00

Tento kurz není akreditovaný!

Anotace:

 • Seminář zaměřen zejména na rozdíly právní úpravy, novinky atd.
 • Zákon o odpadech 
  • obsah zákona, výjimky z působnosti
  • změny v základních pojmech – odpad, vedlejší produkt, ukončení odpadového režimu a nová definice soustřeďování odpadů, školní sběr
  • přehledně povinnosti původce odpadů, oprávněných osob
  • změny při nakládání s odpady, nakládání s vybranými druhy odpadu
  • nakládání s odpady v komunálním systému, poplatky podle zákona č. 543/2020 Sb.
  • nápravná opatření a sankce
  • aplikace přechodných ustanovení
 • Zákon o výrobcích s ukončenou životností - informace o aktuální úpravě zpětného odběru výrobků s ukončenou životností