1. Právní úprava doručování ve správním řádu, včetně promítnutí základních zásad činnosti správních orgánů
  2. Jednotlivé způsoby doručování
  3. Doručování do datové schránky
  4. Doručování do vlastních rukou
  5. Fikce doručení
  6. Vybrané problémy správní praxe související s doručováním

5.2.2021
9:00 - 11:00

Tento kurz není akreditovaný!