1. Informace o novele stavebního zákona a správního řádu
  2. Nové nástroje stavebního zákona a správního řádu vč. souvisejících předpisů:

  • jedno řízení s jedním přezkumem 
  • jednotné stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb. pro záměry s EIA
  •  jeden znalecký posudek s využitelností 3 roky
  •  územní rozvojový plán (§ 35a – h)
  •  lhůty pro vydání závazných stanovisek
  •  lhůty pro řízení o vyvlastnění


5.3.2021
9:00 - 11:00

Tento kurz není akreditovaný!