1. Ke kompetencím obcí a krajů v regionálním školství
  2. Zákonné zastoupení, neshoda zákonných zástupců
  3. Rozhodování v přijímacím řízení
  4. Časté procesní chyby
  5. Přestupky v oblasti školství


19.3.2021
9:00 - 11:00

Tento kurz není akreditovaný!