14.4.2021

8:30 - 11:00

15min přestávka

Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:

1) Spisový a skartační řád, jeho náležitosti, tvorba, aktualizace, další vnitřní předpisy ke správě dokumentů

2) Spisová rozluka, vedení spisové služby v mimořádných situacích

3) Ukládání dokumentů (typy spisoven, stavebně technické podmínky, bezpečnost a zapůjčování)

4) Typologie dokumentů, skartační znaky a lhůty

5) Příprava skartačního řízení, skartační komise, e-skartace

6) Předání archiválií do archivní péče, bezpečná skartace ostatních dokumentů

Dotazy, diskuse