Čas kurzu:

  • 9:00 - 11:00 hod.

Obsah kurzu:

  1. Odpovědnost za přestupek, přestupkové řízení v prvním stupni a jeho nástrahy,
  2. Aktuální judikatura v oblasti přestupků,
  3. Aktuální problémy řešené poradním sborem ministra vnitra ke správnímu řízení a správnímu trestání,
  4. Prostor pro pokládání dotazů