30.4.2021
9:00 - 11:00


Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:
  • správní řízení, správní orgán, oprávněné úřední osoby, podjatost
  • účastníci řízení, zastupování
  • zúčastněné osoby a dotčené orgány