28.4.2021

9:00 - 13:00

Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ VÝBAVA

  • Umění klást otázky
  • Naslouchání
  • Neverbální komunikace – zrcadlení

 VYJEDNÁVÁNÍ JAKO PROCES

  • Zájmy versus cíle
  • Informace o druhé straně – příprava na vyjednávacího partnera
  • Způsoby vyjednávání
  • Příprava strategie vyjednávání
  • Hraní rolí
  • Zvažování a odhad rizik

 TAKTIKY

  • Ústup nebo útok

BATNA