Anotace kurzu

16. 07 .2021
9:00 - 12:30 hod.

Kurz je určen pro členy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky!
Tento on-line kurz je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR a je zakončen osvědčením, které lze započítat do povinného vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.
Pro získaní osvědčení je nutné absolvovat kurz v celém jeho rozsahu. Tzn. první i druhou část včetně kompletní časové dotaci.