18.6.2021

9:00 - 12:30

Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:

  • Vnitřní komunikace instituce
  • Otázky a odpovědi v mediální komunikaci
  • Airbagová rétorika
  • Úřad a média
  • Úvod do krizové komunikace

Cílem kurzu dále je:

  • zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni územních samosprávných celků obcí nejen v oblasti právních a odborných znalostí, ale také dovedností potřebných pro efektivní výkon správních činností (v přenesené nebo v samostatné působnosti)
  • osvojení nebo zdokonalení interpersonálních kompetencí v oblasti chování coby důležité součásti odborné způsobilosti
  • rozvoj těch kompetencí potřebných pro kvalitní pracovní výkon, které nejsou závislé na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka (jde o kompetence, které mají průřezový charakter a jsou přenositelné a uplatnitelné napříč obory)
  • zajištění profesionálního a kvalitního výkonu územní veřejné správy