29.6.2021
9:00 - 13:00

Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:

Zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni územních samosprávných celků obcí nejen v oblasti právních a odborných znalostí, ale také dovedností potřebných pro efektivní výkon správních činností (v přenesené nebo v samostatné působnosti).

Je-li člověk postaven do zátěžové situace, je jeho chování závislé na jeho vlastnostech a připravenosti tuto situace zvládnout. Seznámení se s vlivem stresu na pracovní výkon a s možnostmi, jak stres a zátěžové situace zvládat. Zdokonalení interpersonálních kompetencí v oblasti chování coby důležité součásti odborné způsobilosti.

Rozvoj těch kompetencí potřebných pro kvalitní pracovní výkon, které nejsou závislé na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Zajištění profesionálního a kvalitního výkonu územní veřejné správy.

Druhy stresu, jeho zdroje a projevy

·       Stresory v pracovním a osobním životě
·       Význam stresu a stresových situací
·       Typické zdroje stresu
·       Chování a jednání ovlivněné stresem
·       Reakce na náročné životní situace a vztah pracovního výkonu a zátěžových situací
·       Význam komunikace ve vzniku a ovlivňování stresových a zátěžových situací
·       Možnosti zvládání stresu a zátěžových situací
·       Možné následky dlouhodobého stresu

 Převrácení hrozby stresu na výzvu

·       Prevence syndromu vyhoření
·       Obecně k vyrovnávání se zátěží (Coping)
·       Aktivní (ofenzivní) vs. pasivní (defenzivní) přístup k vyrovnávání se zátěží
·       Pozitivní emoce, předpoklad zvládání zátěžových situací
·       Asertivní komunikace
·       Duševní hygiena (Psychohygiena)