13.7.2021

9:00 - 15:00

Tento kurz není akreditovaný!

Potřebujete si ujasnit a utřídit svoje znalosti veřejné správy? Máte krátkou pracovní praxi v ÚSC a čeká Vás ověřování zvláštní odborné způsobilosti zkouškou, takže si chcete informace zopakovat?

Obsah:

Základní charakteristika pojmu „veřejná správa“
·         státní správa a územní samospráva
·         subjekty a vykonavatelé veřejné správy
·         prameny práva upravující činnost orgánů veřejné
·         právo na přístup k informacím o veřejné správě    

  Charakteristika pojmu „územní samosprávné celky“
·         druhy územních samosprávných celků
·         občané územních samosprávných celků
·         území územních samosprávných celků a jeho změny
·         působnost územních samosprávných celků: samostatná a přenesená
·         orgány územních samosprávných celků
          právní předpisy vydávané územními samosprávnými celky
·         základní principy hospodaření územních samosprávných celků
·        dozor a kontrola

 Úředník, vedoucí úředník, vedoucí úřadu
·       pojem „správní činnosti“
·       základní povinnosti a práva úředníků