5.8.2021
9:00 - 15:00

Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:

Potřebujete si ujasnit a utřídit svoje znalosti správního řádu? Máte krátkou pracovní praxi v ÚSC a čeká Vás ověřování zvláštní odborné způsobilosti zkouškou, takže si chcete informace zopakovat?

Obsah:

Působnost správního řádu, systemizace, vztah k dalším právním předpisům

·         právo na samosprávu ve správním řádu
·         základní zásady činnosti správních orgánů
·         příslušnost správních orgánů

Vedení řízení a úkony správních orgánů

·         účastníci řízení a zastoupení
·         lhůty a počítání času
·         postup před zahájením řízení, průběh řízení v prvním stupni
·         rozhodnutí, usnesení a další typy rozhodnutí
·         náklady řízení

Zvláštní typy řízení

·         náprava vadných rozhodnutí (nicotnost)
·         přezkoumání rozhodnutí (řádné a mimořádné opravné prostředky)
·         exekuce, vyjádření, osvědčení, sdělení
·         veřejnoprávní smlouvy
·         opatření obecné povahy, stížnosti