19.7.2021

13:00 - 16:30

Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:

 • Pás karet, Panel nástrojů Rychlý přístup
 • Organizace dat v EXCELu
 • Základní operace
 • Formátování buněk
 • Podmíněné formátování
 • Jednoduché výpočty; tvorba vzorců
 • Tisk
 • Základní pravidla pro „funkční tabulky“
 • Zajímavé klávesové zkratky
 • Současné „hity“ v EXCELu

Cílem kurzu dále je:

 • zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni územních samosprávných celků nejen v oblasti právních a odborných znalostí, ale také dovedností potřebných pro efektivní výkon správních činností (v přenesené nebo v samostatné působnosti)
 • rozvoj těch kompetencí potřebných pro kvalitní pracovní výkon, které nejsou závislé na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka (jde o kompetence, které mají průřezový charakter a jsou přenositelné a uplatnitelné napříč obory)
 • zajištění profesionálního a kvalitního výkonu územní veřejné správy