28.6.2021
9:00 - 13:00

Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:
 • jak se tvoří návyky,
 • jak řídíte svůj čas vy (test),
 • typologie osobnosti v řízení času,
 • bezcílnost,
 • jak a proč si stanovit cíle v práci a doma, jak je formulovat, abychom cílů dosáhli,
 • vaše výkonnostní křivka a jak s ní pracovat,
 • organizace práce, systém plánování cílů a priorit,
 • časožrouti a antičasožrouti – co šetří čas,
 • proč odkládáme a nestíháme,
 • jak ušetřit čas při každodenní pracovní rutině

Cílem kurzu dále je:

 • zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni územních samosprávných celků obcí nejen v oblasti právních a odborných znalostí, ale také dovedností potřebných pro efektivní výkon správních činností (v přenesené nebo v samostatné působnosti)
 • osvojení nebo zdokonalení interpersonálních kompetencí v oblasti chování coby důležité součásti odborné způsobilosti
 • rozvoj těch kompetencí potřebných pro kvalitní pracovní výkon, které nejsou závislé na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka (jde o kompetence, které mají průřezový charakter a jsou přenositelné a uplatnitelné napříč obory)
 • zajištění profesionálního a kvalitního výkonu územní veřejné správy