10.12.2021

11:45 - 14:00

Tento kurz není akreditovaný!

Osnova (anotace): 

  • kontrola jako postup podle části čtvrté správního řádu
  • subsidiarita správního řádu
  • řízení na místě
  • protokol jako podklad pro rozhodnutí