09.12.2021

09:00 - 12:30

Tento kurz není akreditovaný!

Osnova (anotace): 

Seminář je zaměřen na objasnění principů fungování škol/školských zařízení jako příspěvkových organizací a jejich hospodaření podle schváleného rozpočtu. Provede zástupce zřizovatelů procesem přípravy a schvalování střednědobého výhledu a rozpočtu školské příspěvkové organizace. Na konkrétních příkladech z praxe ukáže možnosti postupu zřizovatelů při financování a kontrolní činnosti vůči příspěvkovým organizacím. Účastníkům v případě jejich zájmu bude umožněno klást otázky, případně sdělovat vlastní zkušenosti a obohacovat další frekventanty.

Obsah semináře:

  1. Principy fungování škol/školských zařízení jako příspěvkové organizace, principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity

Zdroje financování činností škol/školských zařízení

  1. Střednědobý výhled a rozpočet školy/školského zařízení (příprava, proces schvalování na úrovni školy/školského zařízení a zřizovatele, čerpání rozpočtu)
  2. Kontrola hospodaření školy/školského zařízení podle schváleného rozpočtu, pravomoci zřizovatele, výsledky kontrolní činnosti a jejich interpretace