15.12.2021

8:30 - 11:00

Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:

1) Síť veřejných archivů (státní a nestátní archivy, historický vývoj, tradice, současnost, proměny a perspektivy)

2) Význam veřejných archivů při metodické pomoci pro správné vedení spisové služby

3) Kontrola dodržování povinností při výkonu spisové služby, přestupky

4) Evidence, zpracování a zpřístupňování archiválií, Národní digitální archiv

5) Péče a ochrana archiválií (restaurování, konzervace), digitalizace

6) Využití internetových zdrojů k prezentaci i metodické činnosti archivů

 Dotazy, diskuse