13.12.2021

13:00 - 16:30

Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:

  • Pravidla pro tvorbu vzorců
  • Odkazy na buňky a adresace; odkazovací operátory
  • Chyby vzorců a jejich řešení
  • Vnořené funkce
  • Funkce: datum a čas, matematické, textové, vyhledávací, statistické, logické, informační, inženýrské
  • Základy analýzy dat

Obsah kurzu byl sestaven na základě výsledků dotazníkového šetření provedeného mezi absolventy on-line kurzů věnovaných práci s Excelem realizovaných v prosinci 2020 až březnu 2021.