16.12.2021

09:00 - 13:00

Tento webinář není akreditovaný!

Osnova (anotace): 

Cílem tohoto kurzu je naučit se efektivně komunikovat a pracovat v týmu a dosahovat potřebné efektivity a výsledků.

Obsah:

Vedení týmu:

·       Prvky firemní kultury a její význam pro loajalitu zaměstnanců
·       Styly řízení a vedení
·       Situační vedení, (instruování/přikazování, koučování/přesvědčování, podpora/participování)
·       Vitalizace a motivace týmu v procesu změn
·       Jak dosáhnout pozitivního a účinného komunikačního klimatu v týmu?
·       Jak si stanovovat týmové priority?
·       Zásady a techniky týmové spolupráce (charakteristika, statut, soudržnost, chování, vývoj, normy a standardy)

Základní principy delegování

·       Co lze delegovat a co nikoliv
·       Delegace úkolů a zodpovědnosti
·       Rozhodování a delegování v časové tísni

Kontrola

·       Proces sledování, rozboru a přijetí závěrů v souvislosti s odchylkami mezi záměrem (plánem) a jeho realizací
·       Rozborový charakter opatření před charakterem regresním
·       Fáze kontrolního procesu: 
        o   získávání a výběr informací 
        o   ověření správnosti výchozích informací
        o   kritické hodnocení všech kontrolovaných jevů a procesů
        o    návrhy na opatření
        o   zpětná vazba, kontrola realizace navrhovaných opatření