07.12.2021

09:00 - 13:00

Tento webinář není akreditovaný!

Osnova (anotace): 

Seznámení a osvojení postupů, doporučení a nástrojů pro zvládání stresových situací efektivněji než dosud. Účastníci si uvědomí své vnitřní a vnější zdroje, které je podporují – a také to, co jim bere sílu. Podívají se na rovnováhu mezi prací a osobním životem. Naučí se různé relaxační techniky a jak předcházet syndromu vyhoření.

Obsah:

  • Co způsobuje a jak se projevuje stres? Stresová reakce
  • Psychosomatika
  • Syndrom vyhoření a jeho prevence
  • Nástroje pro prevenci a zmírnění stresu
  • Psychická odolnost
  • Syndrom vyhoření a syndrom znechucení
  • Psychohygiena - konkrétní techniky