13.12.2021

09:00 - 13:00

Tento webinář není akreditovaný!

Osnova (anotace): 

Na kurzu se naučíme srozumitelněji komunikovat, efektivněji sdělovat informace, pracovat s věcnou a informační rovinou a zvládat tak náročné i konfliktní situace bez zbytečné konfrontace. Uvědomíte si své přednosti i nedostatky a zdokonalíte své kompetence v oblasti komunikace jak důležité součásti odborné způsobilosti.  

Obsah:

Komunikace jako proces

·         Navázání kontaktu, propojení, porozumění, ztráta informací

  • Zákony efektivní komunikace

·         Osobnosti v procesu a jejich vliv na komunikaci

Druhy komunikace

·         Verbální komunikace

  • Neverbální komunikace
  • Naslouchání
  • Ticho

·         Kladení otázek

Navazování kontaktu

·         Kontakt tváří v tvář

  • Otevření kontaktu – ICE BREAK
  • Komunikační syntonie
  • Vedení dialogu
  • Small talk