6. část

Anotace:

Kurz je akreditovaný podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních  samosprávných celků a o změně některých zákonů pod číslem AK/VEPO-6/2021.

Cílem bezplatného akreditovaného on-line kurzu  je získání znalostí a dovedností v oblasti řízení úřadu a úředníků a naplnit tak vzdělávací potřebu cílové skupiny stanovenou § 27 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Jednotlivé části akreditovaného on-line kurzu proběhnou v 8 termínech v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin.

10. ledna 2022: 9:00 – 15:00 (1. část) - již proběhlo

Obecný úvod do managementu ve veřejné správě - PhDr. Aleš Hradečný; 6 vyučovacích hodin

11. ledna 2022: 9:00 – 14: 00 (2. část) - již proběhlo

Základy efektivní komunikace a předcházení konfliktům - PhDr. Miloslav Hrubý; 5 vyučovacích hodin

12. ledna 2022: 9:00 – 14:00  (3. část) - již proběhlo

Základy efektivní komunikace a předcházení konfliktům – 2. část - PhDr. Miloslav Hrubý; 5 vyučovacích hodin

13. ledna 2022: 9:00 – 15:00 (4. část) - již proběhlo

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru - Mgr. Milan Čigaš; 6 vyučovacích hodin

7. února 2022: 9:00 – 13:00 (5. část) - již proběhlo

Pracovněprávní vztahy - Mgr. Tereza Coufalová; 4 vyučovací hodiny 

8. února 2022: 9:00 – 13:00 (6. část)

Řízení lidských zdrojů, rovné příležitosti žen a mužů - PhDr. Aleš Hradečný; 4 vyučovací hodiny

9. února 2022: 9:00 – 15:00 (7. část)

Vedení pracovních týmů a řízení pracovního času - PhDr. Aleš Hradečný; 6 vyučovacích hodin

10. února 2022 9:00 – 13:00 (8. část)

Korupce a protikorupční opatření - JUDr. Jan Horník, Ph.D.; 4 vyučovací hodiny

Účastníci kurzu, kteří zastávají funkci vedoucího úředníka, obdrží po absolvování kurzu v celém rozsahu (tj. všech 40 vyučovacích hodin) osvědčení.