24.2.2022

8:30 - 10:30

Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:

1) Aktuální právní úprava spisové služby, metodika a další informační zdroje

2) Elektronické systémy spisových služeb, metodika (Národní standard pro elektronické spisové služby), základní pojmy

3) Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů, další samostatné evidence dokumentů

4) Analogová a digitální podoba dokumentů, konverze

5) Elektronický podpis a identifikace

6) Zajištění důvěryhodnosti digitálních dokumentů, metadata

Dotazy, diskuse