21.4.2022

8:30 - 10:30

Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:

1) Spisový a skartační řád, jeho náležitosti, tvorba, aktualizace, další vnitřní předpisy ke        správě dokumentů
2) Spisová rozluka, vedení spisové služby v mimořádných situacích
3) Ukládání dokumentů (typy spisoven, stavebně technické podmínky, bezpečnost a zapůjčování)
4) Typologie dokumentů, skartační znaky a lhůty
5) Příprava skartačního řízení, skartační komise, e-skartace
6) Předání archiválií do archivní péče, bezpečná skartace ostatních dokumentů
Dotazy, diskuse