19.5.2022

8:30 - 10:30

Tento kurz není akreditovaný!

Obsah kurzu:

1) Síť veřejných archivů (státní a nestátní archivy, historický vývoj, tradice, současnost, proměny a perspektivy)
2) Význam veřejných archivů při metodické pomoci pro správné vedení spisové služby
3) Kontrola dodržování povinností při výkonu spisové služby, přestupky
4) Evidence, zpracování a zpřístupňování archiválií, Národní digitální archiv
5) Péče a ochrana archiválií (restaurování, konzervace), digitalizace
6) Využití internetových zdrojů k prezentaci i metodické činnosti archivů
 Dotazy, diskuse