23. 9. 2022

8:00 - 14:00

Tento kurz je akreditovaný.

Potřebujete si ujasnit a utřídit svoje znalosti správního řádu? Máte krátkou pracovní praxi v ÚSC a čeká Vás ověřování zvláštní odborné způsobilosti zkouškou, takže si chcete informace zopakovat?
 
Obsah:

Působnost správního řádu, systemizace, vztah k dalším právním předpisům
·         právo na samosprávu ve správním řádu
·         základní zásady činnosti správních orgánů
·         příslušnost správních orgánů
 
Vedení řízení a úkony správních orgánů
·         účastníci řízení a zastoupení
·         lhůty a počítání času
·         postup před zahájením řízení, průběh řízení v prvním stupni
·         rozhodnutí, usnesení a další typy rozhodnutí
·         náklady řízení
 
Zvláštní typy řízení
·         náprava vadných rozhodnutí (nicotnost)
·         přezkoumání rozhodnutí (řádné a mimořádné opravné prostředky)
·         exekuce, vyjádření, osvědčení, sdělení
·         veřejnoprávní smlouvy
·         opatření obecné povahy, stížnosti