24.11.2022

9:00 - 15:00

Potřebujete si ujasnit a utřídit svoje znalosti veřejné správy? Máte krátkou pracovní praxi v ÚSC a čeká Vás ověřování zvláštní odborné způsobilosti zkouškou, takže si chcete informace zopakovat?

Kurz je akreditovaný pod číslem AK/PV-507/2021 a AK/VE-298/2021.

Obsah:

Základní charakteristika pojmu „veřejná správa“
·         státní správa a územní samospráva
·         subjekty a vykonavatelé veřejné správy
·         prameny práva upravující činnost orgánů veřejné
·         právo na přístup k informacím o veřejné správě    

  Charakteristika pojmu „územní samosprávné celky“
·         druhy územních samosprávných celků
·         občané územních samosprávných celků
·         území územních samosprávných celků a jeho změny
·         působnost územních samosprávných celků: samostatná a přenesená
·         orgány územních samosprávných celků
          právní předpisy vydávané územními samosprávnými celky
·         základní principy hospodaření územních samosprávných celků
·        dozor a kontrola


  • Počet volných míst: : není omezen