26.7.2022

09:00 - 13:00

Tento webinář není akreditovaný!

Osnova (anotace): 

Cílem je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků potřebných ke kvalitnímu výkonu jejich práce.

  • Postavení úředníka v rámci úřadu a jeho povinnosti.
  • Hlavní chyby při dodržování povinností stanovených úředníkům základními právními předpisy a vnitřními předpisy.
  • Hlavní chyby při plnění zadaných úkolů
  • Podceňování potřeby rozvoje předpokladů nezbytných pro výkon práce.
  • Neuvědomění si skutečnosti, které faktory ovlivňují pracovní výkon.
  • Nesprávné řízení pracovního času a podceňování nutnosti jeho plánování.
  • Nesprávné využívání volného času a neschopnost správně relaxovat.
  • Neschopnost jednat s lidmi, komunikovat a řešit konflikty.
  • Neschopnost správně relaxovat a bojovat se stresem.
  • Podceňování vlastní image.