18.7.2022

13:00 - 17:00

Tento kurz není akreditovaný!

Anotace:

  • Pravidla pro tvorbu vzorců
  • Odkazy na buňky a adresace; odkazovací operátory
  • Chyby vzorců a jejich řešení
  • Vnořené funkce
  • Funkce: datum a čas, matematické, textové, vyhledávací, statistické, logické, informační, inženýrské
  • Základy analýzy dat

Cílem kurzu dále je:

  • zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni územních samosprávných celků nejen v oblasti právních a odborných znalostí, ale také dovedností potřebných pro efektivní výkon správních činností (v přenesené nebo v samostatné působnosti)
  • osvojení nebo zdokonalení softwarových nástrojů potřebných pro efektivní práci úředníka coby důležité součásti odborné způsobilosti
  • rozvoj těch kompetencí potřebných pro kvalitní pracovní výkon, které nejsou závislé na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka (jde o kompetence, které mají průřezový charakter a jsou přenositelné a uplatnitelné napříč obory)
  • zajištění profesionálního a kvalitního výkonu územní veřejné správy