10.8.2022

13:00 - 17:00

Tento kurz není akreditovaný!

Anotace:

  • Podmíněné formátování buněk
  • Práce s rozsáhlými tabulkami
  • Adresace buněk
  • Vzorce, výpočty, funkce
  • Grafy
  • Současné „HITY“ v EXCELu

Cílem kurzu dále je:

  • zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni územních samosprávných celků nejen v oblasti právních a odborných znalostí, ale také dovedností potřebných pro efektivní výkon správních činností (v přenesené nebo v samostatné působnosti)
  • osvojení nebo zdokonalení softwarových nástrojů potřebných pro efektivní práci úředníka coby důležité součásti odborné způsobilosti
  • rozvoj těch kompetencí potřebných pro kvalitní pracovní výkon, které nejsou závislé na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka (jde o kompetence, které mají průřezový charakter a jsou přenositelné a uplatnitelné napříč obory)
  • zajištění profesionálního a kvalitního výkonu územní veřejné správy