29.8.2022

13:00 - 17:00

Tento kurz není akreditovaný!

Anotace:

 • Kontingenční tabulky
 • Podmíněné formátování dle vzorce
 • Ověření dat
 • Zabezpečení buněk, listů, sešitů
 • Hledání řešení
 • Pokročilé a zajímavé grafy
 • Současné „HITY“ v EXCELu

Cílem kurzu dále je:

 • zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni územních samosprávných celků nejen v oblasti právních a odborných znalostí, ale také dovedností potřebných pro efektivní výkon správních činností (v přenesené nebo v samostatné působnosti)
 • osvojení nebo zdokonalení softwarových nástrojů potřebných pro efektivní práci úředníka coby důležité součásti odborné způsobilosti
 • rozvoj těch kompetencí potřebných pro kvalitní pracovní výkon, které nejsou závislé na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka (jde o kompetence, které mají průřezový charakter a jsou přenositelné a uplatnitelné napříč obory)
 • zajištění profesionálního a kvalitního výkonu územní veřejné správy