Vyhledávač kurzů


Občanský zákoník a obce - základní modul
06.06.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů
06.06.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
06.06.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:Zákon o obcích a předpisy související - základní modul
06.06.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Občanský zákoník a obce - pokročilý modul
06.06.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Uzavírání smluv obce podle nového občanského zákoníku
06.06.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Veřejné zakázky a odpovědné zadávání
06.06.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Právní režim krizového řízení z hlediska obcí
06.06.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:Zákon o obcích a předpisy související - pokročilý modul
06.06.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Správní řád od A do Z - Doručování
11.06.2020 - Šternberk (okres Olomouc)
Lektor: Ing. et Bc. Petr Kameník,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
11.06.2020 - Hustopeče (okres Břeclav)
Lektor: Mgr. Lukáš Hort,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Řízení a správa obce
11.06.2020 - Mohelnice (okres Šumperk)
Lektor: Ing. Zdeněk Husťák,
Kontaktní osoba: PhDr. Marcela Štiková,Průvodce veřejnými zakázkami – praxe při zadávání veřejné zakázky
16.06.2020 - Brno
Lektor: Mgr. Václava Kotrbová MSc.,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
16.06.2020 - Trhové Sviny (okres České Budějovice)
Lektor: Mgr. David Marek,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
18.06.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová DiS.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
18.06.2020 - Doloplazy (okres Prostějov)
Lektor: PhDr. Irena Hajzlerová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků
18.06.2020 - Valašské Meziříčí (okres Vsetín)
Lektor: Mgr. Ludvík Matoušek,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Správní řád od A do Z - Doručování
18.06.2020 - Zábřeh (okres Šumperk)
Lektor: Ing. et Bc. Petr Kameník,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Základní principy fungování obce 1/2
18.06.2020 - Blansko (okres Blansko)
Lektor: Mgr. Michal Bouška,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Čeština v úřední praxi
23.06.2020 - Kutná Hora (okres Kutná Hora)
Lektor: Mgr. Miroslav Havel,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Aplikace správního řádu v oblasti životního prostředí
23.06.2020 - Brno
Lektor: JUDr. et RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Správní řád od A do Z – Agenda oprávněných úředních osob
23.06.2020 - Frýdek-Místek (okres Frýdek-Místek)
Lektor: Mgr. Vít Křížka,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Právní předpisy a trestně právní odpovědnost
23.06.2020 - Vážany nad Litavou (okres Vyškov)
Lektor: František Lukl,
Kontaktní osoba: PhDr. Marcela Štiková,
Anotace kurzu

Správa úřední desky a webových stránek
23.06.2020 - Dobříš (okres Příbram)
Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.,
Kontaktní osoba: PhDr. Marcela Štiková,Správní řád v rozhodovací praxi orgánů územních samosprávných celků - základní modul 2/2
25.06.2020 - Valašské Meziříčí (okres Vsetín)
Lektor: Ing. et Bc. Petr Kameník,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


3E v praxi ÚSC: Kalkulace úplných nákladů veřejné služby (rozděleno na 2. části - 25.6. a 29.6.)
25.06.2020 -
Lektor: Ing. Michal Svoboda PhD.,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu v přípravě

Upozornění:

Kurz je v rámci on-line přenosu rozdělen na dvě části, každá vždy po 3 výukových hodinách. 

  • 1. část kurzu: 25. června 2020 od 09:00 hod.

  • 2. část kurzu: 29. června 2020 od 13:00 hod.

Po registraci na 1. části kurzu Vás systém automaticky zapíše i na 2. část.Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
25.06.2020 - Řepiště (okres Frýdek-Místek)
Lektor: PhDr. Irena Hajzlerová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

Občanský zákoník – smluvní agenda pro obce
25.06.2020 - Nový Jičín (okres Nový Jičín)
Lektor: Mgr. Ludvík Matoušek,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

Základní principy fungování obce 2/2
25.06.2020 - Blansko (okres Blansko)
Lektor: Mgr. Michal Bouška,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Občanský zákoník – smluvní agenda pro obce
26.06.2020 - Nový Jičín (okres Nový Jičín)
Lektor: Mgr. Ludvík Matoušek,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Elektronizace veřejné správy
21.07.2020 - Sezemice (okres Pardubice)
Lektor: Ing. Tomáš Lechner Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu

Místní poplatky v praxi obcí: Správa místních poplatků dle daňového řádu – obecná část
08.09.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: Mgr. et Ing. Radka Malinová,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Základní principy fungování obce
08.09.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor: Mgr. Petr Kuš,
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu


Finanční kontrola ve veřejné správě
15.09.2020 - Ostrava
Lektor: Mgr. Andrea Vuongová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Průvodce veřejnými zakázkami – praxe při zadávání veřejné zakázky
15.09.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor: JUDr. Martin Kakrda,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Místní poplatky v praxi obcí: Správa místních poplatků dle daňového řádu – zvláštní část
17.09.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: Mgr. et Ing. Radka Malinová,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Elektronizace veřejné správy
22.09.2020 - Karlovy Vary (okres Karlovy Vary)
Lektor: Ing. Tomáš Lechner Ph.D.,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Správní řád v rozhodovací praxi orgánů územních samosprávných celků - základní modul 1/2
22.09.2020 - Sezemice (okres Pardubice)
Lektor: Mgr. et Ing. David Bohadlo Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Správní řád od A do Z - Judikatura v praxi územních samosprávných celků
24.09.2020 - České Budějovice (okres České Budějovice)
Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
29.09.2020 - Kutná Hora (okres Kutná Hora)
Lektor: Mgr. Jan Schwaller,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
29.09.2020 - Příbram (okres Příbram)
Lektor: Mgr. Jan Schwaller,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Průvodce veřejnými zakázkami – praxe při zadávání veřejné zakázky
06.10.2020 - Ostrava
Lektor: JUDr. Lenka Matochová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě
08.10.2020 - České Budějovice (okres České Budějovice)
Lektor: JUDr. Lukáš Glaser,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Správní řád od A do Z – Vady řízení
13.10.2020 - Karlovy Vary (okres Karlovy Vary)
Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Základní principy fungování obce
13.10.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor: Mgr. Petr Kuš,
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu


Místní poplatky v praxi obcí: Správa místních poplatků dle daňového řádu – obecná část
14.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Stavební zákon v praxi územních samosprávných celků
20.10.2020 - Ostrava
Lektor: JUDr. Miluška Jarošová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

Základní principy fungování obce 1/2
20.10.2020 - Kutná Hora (okres Kutná Hora)
Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Správní řád v rozhodovací praxi orgánů územních samosprávných celků - základní modul 2/2
20.10.2020 - Sezemice (okres Pardubice)
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu


Elektronizace veřejné správy
03.11.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor: Ing. Tomáš Lechner Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Správní řád od A do Z - Judikatura v praxi územních samosprávných celků
10.11.2020 - Karlovy Vary (okres Karlovy Vary)
Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
10.11.2020 - Ostrava
Lektor: PhDr. Irena Hajzlerová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

Stavební zákon v praxi územních samosprávných celků
10.11.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
12.11.2020 - České Budějovice (okres České Budějovice)
Lektor: Mgr. František Malý,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Základní principy fungování obce
24.11.2020 - Kutná Hora (okres Kutná Hora)
Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
24.11.2020 - Ostrava
Lektor: Mgr. Vít Křížka,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

Úřední deska přehledně a v příkladech
01.12.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu