Vyhledávač kurzů


3E v praxi ÚSC: Kalkulace úplných nákladů veřejné služby
04.05.2020 - Praha 4
Lektor: Ing. Michal Svoboda PhD.,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu

Interní předpisy obcí
11.05.2020 - Brno
Lektor: Mgr. Andrea Kovářová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Stavební zákon v praxi územních samosprávných celků
12.05.2020 - Chomutov (okres Chomutov)
Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová,
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mareš,
Anotace kurzu


Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
12.05.2020 - Karlovy Vary (okres Karlovy Vary)
Lektor: Antonín Metál MPA,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
12.05.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor:
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Průvodce veřejnými zakázkami – praxe při zadávání veřejné zakázky
14.05.2020 - Hořice (okres Jičín)
Lektor: JUDr. Martin Kakrda,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků
14.05.2020 - Valašské Meziříčí (okres Vsetín)
Lektor: Mgr. Ludvík Matoušek,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Územní plánování v praxi územních samosprávných celků
14.05.2020 - Praha
Lektor: Ing. Roman Vodný Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Správa živnostenského podnikání pro pokročilé
14.05.2020 - Pardubice
Lektor: Ing. et Bc. Petr Kameník,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Pracovně právní agenda obcí
14.05.2020 - České Budějovice (okres České Budějovice)
Lektor:
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Projektové řízení
14.05.2020 - Hradec Králové (okres Hradec Králové)
Lektor:
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Projektové řízení
19.05.2020 - Havířov (okres Karviná)
Lektor:
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
19.05.2020 - Pardubice
Lektor: Mgr. Michal Desenský,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Správní řád od A do Z - Doručování
19.05.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: Mgr. David Marek,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
19.05.2020 - Brno
Lektor: Mgr. Jan Schwaller,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Stavební zákon v praxi územních samosprávných celků
20.05.2020 - Praha
Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Správní řád v rozhodovací praxi orgánů územních samosprávných celků - základní modul 2/2
21.05.2020 - Valašské Meziříčí (okres Vsetín)
Lektor: Ing. et Bc. Petr Kameník,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Ochrana životního prostředí na úrovni obcí
21.05.2020 - Mladá Boleslav (okres Mladá Boleslav)
Lektor: JUDr. Tereza Snopková Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Správní řád v rozhodovací praxi orgánů územních samosprávných celků - základní modul
21.05.2020 - Litoměřice (okres Litoměřice)
Lektor: Mgr. Marek Chadima,
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
21.05.2020 - Hradec Králové (okres Hradec Králové)
Lektor: JUDr. Pavel Vetešník,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
21.05.2020 - Trhové Sviny (okres České Budějovice)
Lektor: Mgr. František Malý,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Základní principy fungování obce 1/2
21.05.2020 - Blansko (okres Blansko)
Lektor: Mgr. Michal Bouška,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
26.05.2020 - Kutná Hora (okres Kutná Hora)
Lektor: JUDr. Martin Kakrda,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Průvodce veřejnými zakázkami – Úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek
26.05.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor: Mgr. Daniel Kulhavý,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Elektronizace veřejné správy
26.05.2020 - Dobříš (okres Příbram)
Lektor:
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Strategické plánování
26.05.2020 - Brno
Lektor:
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Správní řád od A do Z - Judikatura v praxi územních samosprávných celků
27.05.2020 - Praha
Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Místní poplatky v praxi obcí: Správa místních poplatků dle daňového řádu – obecná část
28.05.2020 - České Budějovice (okres České Budějovice)
Lektor: JUDr. Daniel Hušek,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Správní řád od A do Z – Vady řízení
28.05.2020 - Zábřeh (okres Šumperk)
Lektor:
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě
28.05.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Základní principy fungování hlavního města Prahy
01.06.2020 - Magistrát hl. m. Prahy
Lektor: JUDr. Blanka Žáčková,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Finanční kontrola ve veřejné správě
02.06.2020 - Plzeň 3
Lektor: JUDr. Miroslav Kocián,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Základní principy fungování hlavního města Prahy
02.06.2020 - Magistrát hl. m. Prahy
Lektor: JUDr. Blanka Žáčková,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Správní řád od A do Z – Vady řízení
04.06.2020 - České Budějovice (okres České Budějovice)
Lektor: Mgr. Ivan Tobek,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Průvodce veřejnými zakázkami - Nastavení interního procesu zadavatele
04.06.2020 - Hořice (okres Jičín)
Lektor: JUDr. Martin Kakrda,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu

Úřední deska přehledně a v příkladech
04.06.2020 - Chomutov (okres Chomutov)
Lektor: Antonín Metál MPA,
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mareš,
Anotace kurzu


Správní řád od A do Z - Doručování
04.06.2020 - Pardubice
Lektor: Ing. et Bc. Petr Kameník,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Úřední deska přehledně a v příkladech
09.06.2020 - Brno
Lektor:
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Místní poplatky v praxi obcí - Zákon o místních poplatcích
09.06.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: Mgr. et Ing. Radka Malinová,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Ochrana životního prostředí na úrovni obcí
09.06.2020 - Plzeň 3
Lektor: JUDr. Tereza Snopková Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


3E v praxi ÚSC: Moderní metody finančního plánování a investičního rozhodování
09.06.2020 - Praha 4
Lektor: Ing. Michal Svoboda PhD.,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
09.06.2020 - Hradec Králové (okres Hradec Králové)
Lektor: Mgr. Michal Desenský,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Ochrana životního prostředí na úrovni obcí
09.06.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor: JUDr. Tereza Snopková Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Rozpočtové hospodaření obcí
09.06.2020 - Karlovy Vary (okres Karlovy Vary)
Lektor:
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Správní řád od A do Z - Judikatura v praxi územních samosprávných celků
11.06.2020 - Šlapanice (okres Brno-venkov)
Lektor:
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


3E v praxi ÚSC: Nákladově užitkové metody
16.06.2020 - Praha 4
Lektor: Ing. Michal Svoboda PhD.,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Průvodce veřejnými zakázkami – praxe při zadávání veřejné zakázky
16.06.2020 - Brno
Lektor: Mgr. Václava Kotrbová MSc.,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
16.06.2020 - Trhové Sviny (okres České Budějovice)
Lektor: Mgr. David Marek,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Elektronizace veřejné správy
18.06.2020 - České Budějovice (okres České Budějovice)
Lektor: Ing. Tomáš Lechner Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
18.06.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová DiS.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Správní řád v rozhodovací praxi orgánů územních samosprávných celků - základní modul
18.06.2020 - Litoměřice (okres Litoměřice)
Lektor: Mgr. Marek Chadima,
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mareš,
Anotace kurzu

Úřední deska přehledně a v příkladech
18.06.2020 - Hradec Králové (okres Hradec Králové)
Lektor: Antonín Metál MPA,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Základní principy fungování obce 2/2
18.06.2020 - Blansko (okres Blansko)
Lektor: Mgr. Michal Bouška,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Čeština v úřední praxi
23.06.2020 - Kutná Hora (okres Kutná Hora)
Lektor: Mgr. Miroslav Havel,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Základní principy fungování hlavního města Prahy a  jeho městských částí 2/2
23.06.2020 - Praha
Lektor: JUDr. Blanka Žáčková,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu

Aplikace správního řádu v oblasti životního prostředí
23.06.2020 - Brno
Lektor:
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Místní poplatky v praxi obcí: Správa místních poplatků dle daňového řádu – obecná část
08.09.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: Mgr. et Ing. Radka Malinová,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Základní principy fungování obce
08.09.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor: Mgr. Petr Kuš,
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Průvodce veřejnými zakázkami – praxe při zadávání veřejné zakázky
15.09.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor: JUDr. Martin Kakrda,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Místní poplatky v praxi obcí: Správa místních poplatků dle daňového řádu – zvláštní část
17.09.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: Mgr. et Ing. Radka Malinová,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Správní řád od A do Z - Judikatura v praxi územních samosprávných celků
24.09.2020 - České Budějovice (okres České Budějovice)
Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
29.09.2020 - Kutná Hora (okres Kutná Hora)
Lektor: Mgr. Jan Schwaller,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
29.09.2020 - Příbram (okres Příbram)
Lektor: Mgr. Jan Schwaller,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu