Vyhledávač kurzů


Dotace a návratné finanční výpomoci poskytované územními samosprávnými celky
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Veřejné zakázky a odpovědné zadávání
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Zákon o obcích a předpisy související - pokročilý modul
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Právní režim krizového řízení z hlediska obcí
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu


Správa místních poplatků
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Zásahy obce do ekonomiky přípustnost podpor de minimis
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:Odpovědnost zastupitelů
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Přestupkové řízení v podmínkách obce
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:Hospodaření s majetkem obce
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:Střet zájmů ve veřejné správě
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Uzavírání smluv obce podle občanského zákoníku
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Občanský zákoník a obce - pokročilý modul
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Občanský zákoník a obce - základní modul
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace


Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
25.10.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu


Zákon o obcích a předpisy související - základní modul
25.10.2020 - Praha
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Průvodce pracovně právní agendou obcí
25.10.2020 - Praha
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu


Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků
27.10.2020 -
Lektor: Mgr. Martin Kraus,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

27.10.2020

Tento on-line kurz je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR a je zakončen osvědčením, které lze započítat do povinného vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.
Pro získaní osvědčení je nutné absolvovat kurz v celém jeho rozsahu.


Úřední deska přehledně a v příkladech
03.11.2020 - Prostějov (okres Prostějov)
Lektor: Antonín Metál MPA,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
03.11.2020 - Hradec Králové (okres Hradec Králové)
Lektor: JUDr. Pavel Vetešník,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

Územní plánování v praxi územních samosprávných celků
03.11.2020 - Blansko (okres Blansko)
Lektor: Mgr. Veronika Doležalová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Správní řád od A do Z - Doručování
03.11.2020 - Brno
Lektor: Ing. et Bc. Petr Kameník,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Finanční kontrola ve veřejné správě
04.11.2020 - Zlín (okres Zlín)
Lektor: Mgr. Jana Kranecová Ph.D,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Čeština v úřední praxi
06.11.2020 - Žamberk (okres Ústí nad Orlicí)
Lektor: Mgr. Miroslav Havel,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu v přípravěZákladní principy fungování obce 1/2 (kurz je dvoudenní 6.11. a 4.12.)
06.11.2020 - Chlumec nad Cidlinou (okres Hradec Králové)
Lektor: Mgr. Michal Bouška,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

Správní řád od A do Z – Vady řízení
10.11.2020 - Broumov (okres Náchod)
Lektor: Mgr. et Ing. David Bohadlo Ph.D.,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě
10.11.2020 - Chomutov (okres Chomutov)
Lektor: Jan Horník,
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mareš,
Anotace kurzu


Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
10.11.2020 - Český Krumlov (okres Český Krumlov)
Lektor: Mgr. František Malý,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Stavební zákon v praxi územních samosprávných celků
10.11.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
10.11.2020 - Ostrava
Lektor: PhDr. Irena Hajzlerová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

Místní poplatky v praxi obcí - Zákon o místních poplatcích
10.11.2020 - Brno
Lektor: Mgr. et Ing. Radka Malinová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
10.11.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: Mgr. Jan Schwaller,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Správní řád od A do Z - Judikatura v praxi územních samosprávných celků
10.11.2020 - Karlovy Vary (okres Karlovy Vary)
Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Správní řád od A do Z - Doručování
11.11.2020 - Hradec Králové (okres Hradec Králové)
Lektor: Ing. et Bc. Petr Kameník,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

Základní principy fungování obce
12.11.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor:
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
12.11.2020 - České Budějovice (okres České Budějovice)
Lektor: Mgr. František Malý,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
12.11.2020 -
Lektor: Mgr. David Marek,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš, Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

12.11.2020
9:00 - 16:30

Tento on-line kurz je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR a je zakončen osvědčením, které lze započítat do povinného vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.
Pro získaní osvědčení je nutné absolvovat kurz v celém jeho rozsahu.


3E v praxi ÚSC: Nákladově užitkové metody
18.11.2020 - Praha 4
Lektor: Ing. Michal Svoboda PhD.,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu

Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků
19.11.2020 -
Lektor: Mgr. Ludvík Matoušek,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík, Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu

19.11.2020

9:00 - 16:30

Tento on-line kurz je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR a je zakončen osvědčením, které lze započítat do povinného vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.
Pro získaní osvědčení je nutné absolvovat kurz v celém jeho rozsahu.


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
19.11.2020 - Olomouc (okres Olomouc)
Lektor: Mgr. Jan Schwaller,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Správní řád od A do Z – Agenda oprávněných úředních osob
19.11.2020 - Praha 1
Lektor: JUDr. Eva Šarapatková,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
19.11.2020 - Liberec (okres nečleněné město)
Lektor: JUDr. Pavel Vetešník,
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jakub Cach,
Anotace kurzu


Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
19.11.2020 - Hradec Králové (okres Hradec Králové)
Lektor: JUDr. Martin Kakrda,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
19.11.2020 - Valašské Meziříčí (okres Vsetín)
Lektor: PhDr. Irena Hajzlerová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Správní řád od A do Z – Agenda oprávněných úředních osob
19.11.2020 - Holice (okres Pardubice)
Lektor: Mgr. Marek Chadima,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu

Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků
19.11.2020 - Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)
Lektor: Mgr. Ludvík Matoušek,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Architektonická soutěž
19.11.2020 -
Lektor: Mgr. Kulhánková Kamila, Ing. Arch. Miroslav Vodák,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
19.11.2020 
16:00 - 19:00

Tento kurz není akreditovaný!


Elektronizace veřejné správy
20.11.2020 - Hustopeče (okres Břeclav)
Lektor: Jan Frk,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Čeština v úřední praxi
20.11.2020 - Pacov (okres Pelhřimov)
Lektor: Mgr. Miroslav Havel,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu v přípravě


Správní řád od A do Z - Judikatura v praxi územních samosprávných celků
24.11.2020 - Praha
Lektor: JUDr. Milan Cigánek LL.M.,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Stavební zákon v praxi územních samosprávných celků
24.11.2020 - Zábřeh (okres Šumperk)
Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
24.11.2020 -
Lektor: PhDr. Jitka Janečková,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

24.11.2020

Tento on-line kurz je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR a je zakončen osvědčením, které lze započítat do povinného vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.
Pro získaní osvědčení je nutné absolvovat kurz v celém jeho rozsahu.


Základní principy fungování obce
24.11.2020 - Kutná Hora (okres Kutná Hora)
Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Správní řád od A do Z - Doručování
24.11.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: Mgr. David Marek,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
24.11.2020 - Ostrava
Lektor: Mgr. Vít Křížka,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků
24.11.2020 - Zlín (okres Zlín)
Lektor: Mgr. Martin Kraus,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
24.11.2020 - Karlovy Vary (okres Karlovy Vary)
Lektor: PhDr. Jitka Janečková,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě
24.11.2020 -
Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš, Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

24.11.2020
9:00 - 15:30

Tento on-line kurz je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR a je zakončen osvědčením, které lze započítat do povinného vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.
Pro získaní osvědčení je nutné absolvovat kurz v celém jeho rozsahu.


Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
26.11.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová DiS.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Elektronizace veřejné správy
26.11.2020 - Praha
Lektor: Ing. Tomáš Lechner Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
26.11.2020 -
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu


Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
01.12.2020 - Pacov (okres Pelhřimov)
Lektor: Mgr. David Marek,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Úřední deska přehledně a v příkladech
01.12.2020 -
Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš, Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu

1.12.2020
9:00 - 14:30

Tento on-line kurz je akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR a je zakončen osvědčením, které lze započítat do povinného vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.
Pro získaní osvědčení je nutné absolvovat kurz v celém jeho rozsahu.


Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
01.12.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor:
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Stavební zákon v praxi územních samosprávných celků
01.12.2020 - Praha
Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu


Úřední deska přehledně a v příkladech
01.12.2020 - Plzeň (okres Plzeň)
Lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Krizové řízení na úrovni obcí v praxi
01.12.2020 - Brno
Lektor: Ing. Karel Malinovský,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Hospodaření obcí - rozpočet a finanční kontrola
01.12.2020 - Hradec Králové (okres Hradec Králové)
Lektor: Ing. Miroslava Vojtíšková,
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Čeština v úřední praxi
03.12.2020 - Ostrava-Vítkovice
Lektor: Mgr. Petr Kuš,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu v přípravěAgenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
03.12.2020 - Příbram (okres Příbram)
Lektor: Mgr. et Ing. David Bohadlo Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
03.12.2020 - Chomutov (okres Chomutov)
Lektor: Mgr. Jan Schwaller,
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mareš,
Anotace kurzu


Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
03.12.2020 - České Budějovice (okres České Budějovice)
Lektor: Mgr. František Malý,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Úvod do práva pro neprávníky
03.12.2020 - Pardubice
Lektor: Mgr. David Slováček,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu

Základní principy fungování obce 2/2 (kurz je dvoudenní 6.11. a 4.12.)
04.12.2020 - Chlumec nad Cidlinou (okres Hradec Králové)
Lektor: Mgr. Michal Bouška,
Kontaktní osoba:
Anotace kurzu

Čeština v úřední praxi
08.12.2020 - Nový Jičín (okres Nový Jičín)
Lektor: Mgr. Petr Kuš,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu v přípravěHospodaření a nakládání s majetkem obce
08.12.2020 - Liberec (okres nečleněné město)
Lektor: Mgr. Ludvík Matoušek,
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jakub Cach,
Anotace kurzu


Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků
08.12.2020 - Plzeň 3
Lektor: JUDr. Lukáš Glaser,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Hospodaření obcí - rozpočet a finanční kontrola
10.12.2020 - Jihlava (okres Jihlava)
Lektor: Ing. Miroslava Vojtíšková,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Ochrana životního prostředí na úrovni obcí
15.12.2020 - Kutná Hora (okres Kutná Hora)
Lektor: JUDr. Tereza Snopková Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
15.12.2020 - Chomutov (okres Chomutov)
Lektor: Mgr. Jan Schwaller,
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mareš,
Anotace kurzu


Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
15.12.2020 - Hustopeče (okres Břeclav)
Lektor: Mgr. Vít Křížka,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu


Rozpočtové hospodaření obcí
15.12.2020 - Ostrava
Lektor: Ing. Miroslav Matej Ph.D.,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu


Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
15.12.2020 - České Budějovice (okres České Budějovice)
Lektor: JUDr. Hana Dvořáková MBA,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků
15.12.2020 - Brno
Lektor: Mgr. Martin Kraus,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,
Anotace kurzu

Elektronizace veřejné správy
15.12.2020 - Žamberk (okres Ústí nad Orlicí)
Lektor: Jan Frk,
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Vavrochová,
Anotace kurzu

Hospodaření a nakládání s majetkem obce
15.12.2020 - Praha 1
Lektor: JUDr. Blanka Žáčková,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Správní řád od A do Z – Vady řízení
17.12.2020 - České Budějovice (okres České Budějovice)
Lektor: Mgr. Ivan Tobek,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Informační modelování staveb (BIM) v praxi ÚSC
17.12.2020 - Karlovy Vary (okres Karlovy Vary)
Lektor:
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,
Anotace kurzu v přípravěHodnocení a odměňování zaměstnanců v podmínkách územních samosprávných celků
17.12.2020 - Plzeň 3
Lektor: Mgr. Tereza Coufalová MBA,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
19.01.2021 - Velvary (okres Kladno)
Lektor: Mgr. Jan Schwaller,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu

Pracovně právní agenda obcí a úloha personalisty územního samosprávného celku
21.01.2021 - Chomutov (okres Chomutov)
Lektor: Mgr. Tereza Coufalová MBA,
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mareš,
Anotace kurzu


Praktická realizace výběrových řízení v kontextu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
11.02.2021 - Chomutov (okres Chomutov)
Lektor: Mgr. Tereza Coufalová MBA,
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mareš,
Anotace kurzu


Průvodce veřejnými zakázkami – praxe při zadávání veřejné zakázky
16.02.2021 - Velvary (okres Kladno)
Lektor: Bc. Tomáš Štampach,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,
Anotace kurzu