Vyhledávač kurzů


Čeština v úřední praxi
30.05.2022 - Praha
Lektor: Mgr. Miroslav Havel,
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Malinovská,


Jak si vytvořit svůj systém výkonnosti pro efektivní práci
30.05.2022 -
Lektor: Ing. Michaela Tetzeli,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,


Průvodce veřejnými zakázkami – praxe při zadávání veřejné zakázky
31.05.2022 - Opava-Opava (okres nečleněná část města)
Lektor: JUDr. Lenka Matochová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,


Správní řád v rozhodovací praxi orgánů územních samosprávných celků - základní modul 1. část
31.05.2022 - Pardubice
Lektor: Mgr. et Ing. David Bohadlo Ph.D.,
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Malinovská,


Stavební zákon v praxi územních samosprávných celků 2. část
31.05.2022 -
Lektor: JUDr. Vladimíra Sedláčková,
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Malinovská,


Stavební zákon v praxi územních samosprávných celků
31.05.2022 - Praha
Lektor: Ing. Vladimíra Helebrantová,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,


Správní řád od A do Z – Vady řízení 2. část
31.05.2022 -
Lektor: Ing. et Bc. Petr Kameník,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,


Zefektivnění činnosti úřadu pomocí posilování kognitivních dovedností úředníků při práci s daty a informacemi
01.06.2022 -
Lektor: Ing. et Mgr. Radka Loja,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,


Správní řád od A do Z - Doručování 1. část
02.06.2022 -
Lektor: Mgr. David Marek,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,


Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků
02.06.2022 -
Lektor: Martin Kraus,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,