Vyhledávač kurzů


Správní řád od A do Z - Doručování 1. část
09.08.2022 -
Lektor: Mgr. David Marek,
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Malinovská,


Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků
09.08.2022 -
Lektor: PhDr. Irena Hajzlerová,
Kontaktní osoba: Matouš Burýšek, Bc. Jan Michael Ritter,


Správní řád od A do Z - Doručování 2. část
10.08.2022 -
Lektor: Mgr. David Marek,
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Malinovská,


Excel pro mírně pokročilé
10.08.2022 -
Lektor: Ing. Jaroslav Vobr,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,


Asertivní komunikace v praxi úředníka – jak se prosadit, jak prosadit řešení
11.08.2022 -
Lektor: Ing. Michaela Tetzeli,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,


Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků
11.08.2022 -
Lektor: Mgr. Jan Břeň,
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Malinovská,


Typologie osobnosti – efektivní způsoby jednání úředníka a spolupráce s různými typy lidí
12.08.2022 -
Lektor: PhDr. Lenka Kolajová,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,


Páteční matiné se správním řádem: Aplikace správního řádu v odpadovém hospodářství
12.08.2022 -
Lektor: JUDr. Hana Dvořáková MBA,
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kuš,


Mindfulness a její využití v osobním a pracovním prostředí úředníka
16.08.2022 -
Lektor: Ing. et Mgr. Radka Loja,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Michael Ritter,


Hlavní chyby v práci úředníka v jednání s klientem
19.08.2022 -
Lektor: Mgr. Jiří Moskala, MPA,
Kontaktní osoba: Bc. Jan Písařík,