Aktuality ESO

FINANČNÍ ŘÍZENÍ OBCÍ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ OBCÍ

autor Ing. Jan Slanec -
Počet odpovědí: 0

Svaz měst a obcí České republiky v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159, pořádá pro volené představitele obcí

Bezplatný dvoudenní vzdělávací seminář „Finanční řízení obcí“

V rámci semináře přednášejí naši kvalitní a zkušení lektoři:

  • Mgr. Radka Vladyková
  • Ing. Miroslav Matej, Ph.D.
  • Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
  • JUDr. David Bauer
  • Mgr. Miloslav Kvapil

V případě zájmu o uspořádání semináře ve vaší obci nebo regionu se obracejte na PhDr. Marcelu Štikovou, mobil: 730 894 856, e-mail: stikova@smocr.cz

Vzdělávací seminář je plně hrazen z prostředků projektu „Efektivní správa obcí“ a pro účastníky je poskytován zcela BEZPLATNĚ

Bližší informace o semináři včetně jeho obsahu naleznete v níže přiloženém odkazu

https://projekteso.cz/pluginfile.php/287/mod_forum/post/131/FINAN%C4%8CN%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D%20OBC%C3%8D.pdf