Aktuality ESO

Newsletter - Leden 2021

Newsletter - Leden 2021

autor Ing. Jan Slanec -
Počet odpovědí: 0


druhy.jpg

1959a278-775f-4d4c-9aed-4318f5a96fe3.jpg

PROJEKT ESO VÁS ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE

Tým projektu ESO Vás zdraví v roce 2021 a přeje Vám hlavně zdraví a štěstí.  

ROK 2020 BYL ROKEM ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

Přechod roku se pojí s bilancováním toho, co se událo během uplynulého roku, a ne jinak je tomu v případě projektu ESO. Převážná většina věcí je v dnešní době online a vypadá to, že ještě pár měsíců potrvá, než se svět vrátí zpět do normálu. Projekt ESO v roce 2020 zareagoval na nastalou situaci a z prezenčních kurzů se přeorientoval na on-line školení, e-learningy a webináře, které připravil pro zastupitele a úředníky obcí.

 Během roku 2020 bylo připraveno:

 • 18 e-learningových kurzů s různou tématikou, kterých se zúčastnilo 5 589 úředníků či zastupitelů,
 • 36  on-line kurzů, který se účastnilo 1 227 úředníků či zastupitelů.
 • Když to situace dovolila probíhaly i klasické prezenční kurzy. Projekt ESO jich uspořádal celkem 131.

VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2021

Počátek roku 2021 se s ohledem na situaci ponese ještě v duchu on-line vzdělávání. Veškeré plánované prezenční vzdělávací akce (v souladu s Usnesením Vlády ČR) nebudou do 10. ledna 2021 realizovány. U prezenčních vzdělávacích akcí plánovaných od 11. ledna 2021 zatím jejich realizaci předpokládáme.

V nabídce projektu ESO můžete najít celou řadu BEZPLATNÝCH akreditovaných on-line kurzů  a e-learningů, které jsou započitatelné do systémů vzdělávání dle zákona o úřednících územně samosprávných celků č. 312/2002 Sb.

Akreditované on-line kurzy

Správní řád od A do Z Doručování: termín I. část 12.01.2021, II. část 19.01.2021 Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: termín 12.01.2021 Správa živnostenského podnikání pro pokročilé: termín I. část - 19.01.2021, II. část 21.01.2021 Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků: termín I. část 21.01.2021, II. část 28.01.2021 Rovné zacházení a nediskriminace v praxi územního samosprávného celku: termín I. část 28.01.2021, II. část 29.01.2021 Správní řád od A do Z – Vady řízení: termín I. část 02.02.2021, II. část 04.02.2021 Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků: termín I. část 09.02.2021, II. část 18.02.2021 Místní poplatky v praxi obcí - Zákon o místních poplatcích: termín I. část 11.02.2021,  II. část 16.02.2021 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí územními samosprávnými celky: termín I. část 23.02.2021, II. část 25.02.2021 Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků: termín 25.02.2021

Akreditované e-learningy

E-learningy je možné absolvovat kdykoliv. Stačí jen čas a chuť naučit se něco nového.

Tématy akreditovaných kurzů jsou:

 • Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
 • Právní režim krizového řízení z hlediska obcí
 • Zákon o obcích a předpisy související (základní a pokročilý modul)
 • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání
 • Uzavírání smluv podle občanského zákoníku
 • Občanský zákoník a obce (základní a pokročilý modul)
 • Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů
 • Průvodce pracovně právní agendou obcí

Neakreditované e-learningy

Projekt ESO rozšířil také nabídku e-learningového vzdělávání, které v současné době není akreditované. Nejnovějším přírůstkem je kurz na téma Správa místních poplatků. V nabídce níže však najdete celou škálu dalších témat. Na akreditaci se usilovně pracuje.

 • Odpovědnost zastupitelů
 • Pohřebnictví
 •  Zásahy obce do ekonomiky - přípustnost podpor de minimis
 • Dotace a návratné finanční výpomoci poskytované územními samosprávnými celky
 • Střet zájmů ve veřejné správě
 • Hospodaření s majetkem obce
 • Přestupkové řízení v podmínkách obce
 • Odpovědnost zastupitelů
 • Správa místních poplatků

Pro aktuální přehled nabízených kurzů nebo registraci na Vámi vybraný kurz navštivte webové stránky projektu: www.projekteso.cz

Celý tým projektu ESO Vám přeje šťastný vstup do roku 2021 a těšíme se na Vás na některém z našich kurzů.


Tým Projektu ESO

 

www.projekteso.cz

 

 

Copyright © 2020 Projekt ESO  - Svaz měst a obcí ČR, All rights reserved.