Aktuality ESO

Newsletter - Leden 2021

autor Ing. Jan Slanec -


druhy.jpg

1959a278-775f-4d4c-9aed-4318f5a96fe3.jpg

PROJEKT ESO VÁS ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE

Tým projektu ESO Vás zdraví v roce 2021 a přeje Vám hlavně zdraví a štěstí.  

ROK 2020 BYL ROKEM ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

Přechod roku se pojí s bilancováním toho, co se událo během uplynulého roku, a ne jinak je tomu v případě projektu ESO. Převážná většina věcí je v dnešní době online a vypadá to, že ještě pár měsíců potrvá, než se svět vrátí zpět do normálu. Projekt ESO v roce 2020 zareagoval na nastalou situaci a z prezenčních kurzů se přeorientoval na on-line školení, e-learningy a webináře, které připravil pro zastupitele a úředníky obcí.

 Během roku 2020 bylo připraveno:

 • 18 e-learningových kurzů s různou tématikou, kterých se zúčastnilo 5 589 úředníků či zastupitelů,
 • 36  on-line kurzů, který se účastnilo 1 227 úředníků či zastupitelů.
 • Když to situace dovolila probíhaly i klasické prezenční kurzy. Projekt ESO jich uspořádal celkem 131.

VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2021

Počátek roku 2021 se s ohledem na situaci ponese ještě v duchu on-line vzdělávání. Veškeré plánované prezenční vzdělávací akce (v souladu s Usnesením Vlády ČR) nebudou do 10. ledna 2021 realizovány. U prezenčních vzdělávacích akcí plánovaných od 11. ledna 2021 zatím jejich realizaci předpokládáme.

V nabídce projektu ESO můžete najít celou řadu BEZPLATNÝCH akreditovaných on-line kurzů  a e-learningů, které jsou započitatelné do systémů vzdělávání dle zákona o úřednících územně samosprávných celků č. 312/2002 Sb.

Akreditované on-line kurzy

Správní řád od A do Z Doručování: termín I. část 12.01.2021, II. část 19.01.2021 Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.: termín 12.01.2021 Správa živnostenského podnikání pro pokročilé: termín I. část - 19.01.2021, II. část 21.01.2021 Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků: termín I. část 21.01.2021, II. část 28.01.2021 Rovné zacházení a nediskriminace v praxi územního samosprávného celku: termín I. část 28.01.2021, II. část 29.01.2021 Správní řád od A do Z – Vady řízení: termín I. část 02.02.2021, II. část 04.02.2021 Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků: termín I. část 09.02.2021, II. část 18.02.2021 Místní poplatky v praxi obcí - Zákon o místních poplatcích: termín I. část 11.02.2021,  II. část 16.02.2021 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí územními samosprávnými celky: termín I. část 23.02.2021, II. část 25.02.2021 Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků: termín 25.02.2021

Akreditované e-learningy

E-learningy je možné absolvovat kdykoliv. Stačí jen čas a chuť naučit se něco nového.

Tématy akreditovaných kurzů jsou:

 • Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
 • Právní režim krizového řízení z hlediska obcí
 • Zákon o obcích a předpisy související (základní a pokročilý modul)
 • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání
 • Uzavírání smluv podle občanského zákoníku
 • Občanský zákoník a obce (základní a pokročilý modul)
 • Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů
 • Průvodce pracovně právní agendou obcí

Neakreditované e-learningy

Projekt ESO rozšířil také nabídku e-learningového vzdělávání, které v současné době není akreditované. Nejnovějším přírůstkem je kurz na téma Správa místních poplatků. V nabídce níže však najdete celou škálu dalších témat. Na akreditaci se usilovně pracuje.

 • Odpovědnost zastupitelů
 • Pohřebnictví
 •  Zásahy obce do ekonomiky - přípustnost podpor de minimis
 • Dotace a návratné finanční výpomoci poskytované územními samosprávnými celky
 • Střet zájmů ve veřejné správě
 • Hospodaření s majetkem obce
 • Přestupkové řízení v podmínkách obce
 • Odpovědnost zastupitelů
 • Správa místních poplatků

Pro aktuální přehled nabízených kurzů nebo registraci na Vámi vybraný kurz navštivte webové stránky projektu: www.projekteso.cz

Celý tým projektu ESO Vám přeje šťastný vstup do roku 2021 a těšíme se na Vás na některém z našich kurzů.


Tým Projektu ESO

 

www.projekteso.cz

 

 

Copyright © 2020 Projekt ESO  - Svaz měst a obcí ČR, All rights reserved.


nedostupnost e-learninogového kurzu Průvodce pracovně právní agendou obcí Praha.

autor Ing. Jan Slanec -

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás upozornit na plánovanou nedostupnost e-learninogového kurzu Průvodce pracovně právní agendou obcí Praha.

V termínu od 9.1.2021 do 24.1.2021 bude u uvedeného e-learninogového kurzu probíhat aktualizace studijních textů tak, aby obsah odpovídal aktuální legislativě,. která vstoupila v platnost 1.1.2021.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem,

realizační tým projektu ESO


Naše krátké on-line kurzy

autor Ing. Jan Slanec -

druhy.jpg

1959a278-775f-4d4c-9aed-4318f5a96fe3.jpg

NOVINKY Z PROJEKTU ESO

Vážené dámy/Vážení pánové,

Dovolujeme si Vám zaslat novinky z Projektu ESO – „Efektivní správa obcí“, které jsme pro Vás nově připravili.

Nově nabízíme kratší on-line kurzy, které jsou v rámci projektu zcela bezplatné a zaměřují se na nejvíce ožehavá témata vycházející z Právní poradny Svazu měst a obcí.

Témata on-line kurzů

Nakládání s majetkem obce (péče řádného hospodáře) - 14.12.2020

https://projekteso.cz/course/view.php?id=1051

Obce a školství - 14.12.2020

https://projekteso.cz/course/view.php?id=1052

Obce a stavební zákon - 15.12.2020

https://projekteso.cz/course/view.php?id=1053

Obce a přestupky - 16.12.2020

https://projekteso.cz/course/view.php?id=1054

Obce a veřejné zakázky - 16.12.2020

https://projekteso.cz/course/view.php?id=1055


Pokud Vás nějaké téma zaujalo, není nic jednodužšího, než se na něj prostřednictvím uvedených odkazů přihlásit a těšit se na jeho konání.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala.

S přáním krásného zbytu dne a nadcházejícího víkendu

Realizační tým projektu ESO


Novinky v oblasti on-line školení

autor Ing. Jan Slanec -

druhy.jpg

1959a278-775f-4d4c-9aed-4318f5a96fe3.jpg

NOVINKY Z PROJEKTU ESO

Vážené dámy/Vážení pánové,

Dovolujeme si Vám zaslat novinky z Projektu ESO – „Efektivní správa obcí“, které jsme pro Vás nově připravili.

14. 12. 2020

9:00  - 11:00 hod.     JUDr. Václav Chmelík – Nakládání s majetkem obce (péče řádného hospodáře)

                registrace: https://projekteso.cz/course/view.php?id=1052

 13:00 – 15:00 hod.   JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. – Obce a školství

                registrace: https://projekteso.cz/course/view.php?id=1051

 15. 12. 2020

13:00 – 15:00 hod.  Mgr. et Mgr. Michal Bouška – Obce a stavební zákon

                registrace: https://projekteso.cz/course/view.php?id=1053

               Mgr. Lukáš Rothanzl – Obce a povinnost poskytovat informace - Termín bude upřesněn

 • 16. 12. 2020

9:00  - 11:00 hod. Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D. – Obce a přestupky

                registrace: https://projekteso.cz/course/view.php?id=1054

13:00 – 15:00 hod.   Mgr. Tomáš Hrstka – Obce a veřejné zakázky

                registrace: https://projekteso.cz/course/view.php?id=1055


NOVINKY Z PROJEKTU ESO

autor Ing. Jan Slanec -

 

druhy.jpg

1959a278-775f-4d4c-9aed-4318f5a96fe3.jpg

NOVINKY Z PROJEKTU ESO

Vážené dámy/Vážení pánové,

Dovolujeme si Vám zaslat novinky z Projektu ESO – „Efektivní správa obcí“  a zároveň Vás informovat o alternativách klasické prezenční výuky.

Projekt ESO pokračuje s BEZPLATNÝM vzděláváním i v průběhu druhého lockdownu

Letošní rok přinesl mnoho změn, které by nás ještě do nedávna nenapadly. Většina věcí se přesunula do onlinu od nákupu potravin, výuky ve školách, pracovních pohovorů, cvičení apod. Ne jinak tomu je v rámci bezplatného vzdělávání projektu ESO.

Současná situace stále neumožňuje klasické prezenční vzdělávání, a proto projekt ESO nabízí bezplatné on-line kurzy a e-learning. Všechny tyto možnosti lze absolvovat v pohodlí domova a jsou určeny jak zaměstnancům, tak voleným představitelům měst, městysů a obcí.

Ohledně rozvolňování je situace stále nejistá, a proto projekt ESO připravil termíny školení až do začátku ledna příštího roku. Škála kurzů je široká a každý by si měl vybrat to své.

Akreditované on-line kurzy

Níže naleznete nabídku akreditovaných on-line kurzů, které si účastníci mohou započítat do systému vzdělávání dle zákona o úřednících územně samosprávných celků č. 312/2002 Sb.

Kompletní seznam námi nabízených kurzů naleznete na našich webových stránkách www.projekteso.cz v sekci on-line kurzy.

 

Akreditované e-learningy

Projekt ESO má v současné době v nabídce také akreditované e-learningy, které si taktéž účastníci dle zákona o úřednících územně samosprávných celků č. 312/2002 Sb mohou započítat do systému vzdělávání. Tyto kurzy je možné absolvovat kdykoliv.  Stačí jen čas a chuť naučit se něco nového.

 Tématy akreditovaných kurzů jsou:

 • Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
 • Právní režim krizového řízení z hlediska obcí
 • Zákon o obcích a předpisy související (základní a pokročilý modul)
 • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání
 • Uzavírání smluv podle občanského zákoníku
 • Občanský zákoník a obce (základní a pokročilý modul)
 • Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů
 • Průvodce pracovně právní agendou obcí

Neakreditované e-learningy

Projekt ESO rozšířil také nabídku e-learningového vzdělávání, které v současné době není akreditované. Na akreditaci se však usilovně pracuje.


Bližší informace o obsahu kurzů a možnost přihlásit se na ně najdete na našem webu www.projekteso.cz pod záložkami „ON-LINE KURZY“ a „E-LEARNING“.

 

A to je vše… přejeme Vám hlavně pevné zdraví a poklidné předvánoční období.


Tým Projektu ESO

www.projekteso.cz

 

 

Copyright © 2020 Projekt ESO  - Svaz měst a obcí ČR, All rights reserved.


Projekt ESO pokračuje s BEZPLATNÝM vzděláváním

autor Ing. Jan Slanec -

Projekt ESO pokračuje s BEZPLATNÝM vzděláváním i v průběhu druhého lockdownu

Letošní rok přinesl mnoho změn, které by nás ještě do nedávna nenapadly. Většina věcí funguje online od nákupu potravin, výuky ve školách, pracovních pohovorů, cvičení apod. Ne jinak tomu je v rámci bezplatného vzdělávání projektu ESO.

Současná situace stále neumožňuje klasické prezenční vzdělávání, a proto projekt ESO nabízí bezplatné on-line kurzy a e-learning. Obě možnosti lze absolvovat v pohodlí domova a jsou určeny jak zaměstnancům, tak voleným představitelům měst, městysů a obcí.

Ohledně rozvolňování je situace stále nejistá, a proto projekt ESO připravil termíny školení až do začátku ledna příštího roku. Škála kurzů je široká a každý by si měl vybrat to své.

Témata kurzů a termíny naleznete v sekci On-line kurzy a E-learning.


BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ POKRAČUJE I V DOBĚ KORONAVIROVÉ

autor Ing. Jan Slanec -

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ POKRAČUJE I V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Projekt ESO realizuje vzdělávání i v této složité době. Jako alternativu klasické prezenční výuky nabízí bezplatné on-line kurzy, webináře a e-learning. Všechny tyto možnosti lze absolvovat i v pohodlí domova. Jsou určeny jak zaměstnancům, tak voleným představitelům měst, městysů a obcí.

Akreditované on-line kurzy

Projekt ESO aktuálně nabízí tyto akreditované on-line kurzy:

 • Aplikace zákona o registru smluv v praxi územních samosprávných celků (termín 19. listopadu 2020, lektor Mgr. Ludvík Matoušek)
 • Archivnictví a spisová služba územních samosprávných celků (termín 24. listopadu 2020, lektorka PhDr. Jitka Janečková)
 • Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě (termín 24. listopadu 2020, lektor JUDr. Jan Horník, Ph.D.)
 • Úřední deska přehledně a v příkladech (termín 1. prosince 2020, lektor JUDr. Jan Horník, Ph.D.)

 Akreditované e-learningy

 Projekt ESO má v současné době v nabídce tyto akreditované e-learningy, které můžete absolvovat kdykoliv. Stačí Vám jen čas a chuť naučit se něco nového.

 • Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
 • Právní režim krizového řízení z hlediska obcí
 • Zákon o obcích a předpisy související (základní a pokročilý modul)
 • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání
 • Uzavírání smluv podle občanského zákoníku
 • Občanský zákoník a obce (základní a pokročilý modul)
 • Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů
 • Průvodce pracovně právní agendou obcí

Bližší informace o obsahu kurzů a možnost přihlásit se naleznete v sekci ON-LINE KURZY a E-LEARNING.


FINANČNÍ ŘÍZENÍ OBCÍ

autor Ing. Jan Slanec -

Svaz měst a obcí České republiky v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159, pořádá pro volené představitele obcí

Bezplatný dvoudenní vzdělávací seminář „Finanční řízení obcí“

V rámci semináře přednášejí naši kvalitní a zkušení lektoři:

 • Mgr. Radka Vladyková
 • Ing. Miroslav Matej, Ph.D.
 • Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
 • JUDr. David Bauer
 • Mgr. Miloslav Kvapil

V případě zájmu o uspořádání semináře ve vaší obci nebo regionu se obracejte na PhDr. Marcelu Štikovou, mobil: 730 894 856, e-mail: stikova@smocr.cz

Vzdělávací seminář je plně hrazen z prostředků projektu „Efektivní správa obcí“ a pro účastníky je poskytován zcela BEZPLATNĚ

Bližší informace o semináři včetně jeho obsahu naleznete v níže přiloženém odkazu

https://projekteso.cz/pluginfile.php/287/mod_forum/post/131/FINAN%C4%8CN%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D%20OBC%C3%8D.pdf


Pozvánka na webinář na téma Střet zájmů aneb Jak vyplnit formulář

autor Ing. Jan Slanec -

V rámci projektu ESO jsme pro Vás připravili novinku v podobě webináře na téma Střet zájmů aneb Jak vyplnit formulář. Kurz bude zaměřený na praktické vyplnění formuláře dle zákona o střetu zájmu.

V rámci webináře jste v kontaktu s přednášejícím, vidíte sdílenou prezentaci a kdykoliv během kurzu máte možnost prostřednictvím chatu pokládat lektorovi otázky. Webinářem, který proběhne ve dnech 22. a 24.6.2020 od 15:00 do 17:30 Vás provede lektor JUDr. Jan Horník, Ph.D.

 Přihlásit na webinář se můžete na webových stránkách www.projekteso.cz. Před zahájením webináře budou veškeré potřebné výukové materiály dostupné v elektronické podobě v sekci kurzu.

 


Projekt ESO stále pokračuje

autor Ing. Jan Slanec -

Vážené dámy/Vážení pánové,

Doufáme, že se Vy i Vaše okolí těšíte pevnému zdraví i v této nelehké situaci. Projekt ESO je stále v plném proudu a nepřetržitě pokračuje v tvorbě e-learningového vzdělávání, které je poskytováno zcela BEZPLATNĚ! Nabídka našich kurzů se stále rozrůstá, abychom Vám mohli alespoň částečně vynahradit absenci prezenčních kurzů. Máme velkou radost z Vaší pozitivní zpětné vazby, která nás motivuje být stále lepší.

Na našich webových stránkách www.projekteso.cz naleznete AKREDITOVANÉ e-learningové kurzy k problematice těchto oblastí:

 • Občanský zákoník a obce - základní modul
 • Občanský zákoník a obce - pokročilý modul
 • Zákon o obcích a předpisy související – základní modul
 • Zákon o obcích a předpisy související – pokročilý modul
 • Uzavírání smluv obce podle nového občanského zákoníku
 • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání

Dále jsme rozšířili nabídku e-learningových kurzů o oblasti uvedené níže. Odkaz na tyto kurzy naleznete právě teď na našich webových stránkách www.projekteso.cz

 •  Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
 •  Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů
 •  Právní režim krizového řízení z hlediska obcí

Tyto kurzy však nemají prozatím akreditaci, na jejich získání však usilovně pracujeme.

Doufáme, že tato situace bude již brzy na námi a co nevidět se uvidíme na jednom z našich prezenčních kurzů. Naši lektoři se na Vás již moc těší.

S pozdravem

Ing. Jan Slanec
Hlavní projektový manažer
Sekce pro projekty a inovativní přístupy
 
Svaz měst a obcí ČR
Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65
140 21  Praha 4
Mobil: +420 734 316 478
E-mail: slanec@smocr.cz
http://www.smocr.cz

ESO přidalo další e-learningový kurz

autor Ing. Jan Slanec -

Vzhledem k aktuální situaci a vývoji pandemie způsobené onemocněním COVID-19 jsme dočasně pozastavili veškeré prezenční vzdělávací aktivity nabízené v rámci projektu „Efektivní správa obcí“.

Abyste nepřišli o veškeré možnosti rozšiřování svých odborných dovedností, připravili jsme pro Vás moderní vzdělávání formou e-learningu, které neustále doplňujeme o nová témata.

Dnes jsme pro Vás zpřístupnily e-learningový kurz "Zákon o obcích a předpisy související". Tento e-learning se skládá ze dvou modulů a to ze základního a pokročilého modulu. Jeho cílem je seznámit Vás s danou problematikou od základní až po pokročilejší problematiku.

Na našich webových stránkách www.projekteso.cz již teď naleznete akreditované e-learningové kurzy k problematice těchto oblastí:

 • Občanský zákoník a obce - základní modul
 • Občanský zákoník a obce - pokročilý modul
 • Uzavírání smluv obce podle občanského zákoníku
 • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání
 • Zákon o obcích a předpisy související

Rovněž usilovně pracujeme na získání akreditace pro e-learningy vztahující se k tématům „Elektronické komunikace ve veřejných zakázkách“ a „Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů“.

Veškeré dostupné e-learningové vzdělávání na webových stránkách www.projekteso.cz je poskytováno zcela bezplatně.

V neposlední řadě bychom chtěli popřát především pevné zdraví Vám i Vašim blízkým a těšíme se na brzké setkání na některém z našich prezenčních kurzů.


ESO zahájilo e-learningové vzdělávání

autor Ing. Jan Slanec -

Vzhledem k aktuální situaci a vývoji pandemie způsobené onemocněním COVID-19 jsme dočasně pozastavili veškeré prezenční vzdělávací aktivity nabízené v rámci projektu „Efektivní správa obcí“.

Abyste nepřišli o veškeré možnosti rozšiřování svých odborných dovedností, připravili jsme pro Vás moderní vzdělávání formou e-learningu.

Na našich webových stránkách www.projekteso.cz již teď naleznete akreditované e-learningové kurzy k problematice těchto oblastí:

 • Občanský zákoník a obce - základní modul
 • Občanský zákoník a obce - pokročilý modul
 • Uzavírání smluv obce podle občanského zákoníku
 • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání

Dále pro Vás připravujeme e-learning „Zákon o obcích a předpisy související“, který bude uveřejněn v průběhu několika dní. Rovněž usilovně pracujeme na získání akreditace pro e-learningy vztahující se k tématům „Elektronické komunikace ve veřejných zakázkách“ a „Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů“.

Veškeré dostupné e-learningové vzdělávání na webových stránkách www.projekteso.cz je poskytováno zcela bezplatně.

V neposlední řadě bychom chtěli popřát především pevné zdraví Vám i Vašim blízkým a těšíme se na brzké setkání na některém z našich prezenčních kurzů.


Usnesení vlády ze dne 12.3.2020

autor Ing. Jan Slanec -

Realizační tým projektu "Efektivní správa obcí" plně respektuje usnesení vlády ze dne 12. března 2020 a tímto usnesením dočasně pozastavuje vzdělávací akce, které jsou v rozporu s tímto usnesením (tj. vzdělávací akce nad 30 osob)

O dalším vývoji Vás budeme informovat


Aktuální informace k realizaci kurzům projektu ESO

autor Ing. Jan Slanec -

V souvislosti s opatřeními přijatými vládou ČR bychom Vás rádi informovali, že Svaz měst a obcí ČR a jím realizovaný projekt „Efektivní správa obcí“ aktuálně plánované vzdělávací aktivity neruší, neboť veškeré naplánované semináře a kurzy nebudou přesahovat vládou ČR stanovený limit 100 osob.

Pokud se změní okolnosti ze strany zajišťovatele prostor školení, lektora, případně dojde ke změně opatření ze strany vlády ČR, budeme Vás neprodleně informovat.

Současně si dovolíme apelovat na účastníky kurzů, aby před svou účastí zvážili svůj aktuální zdravotní stav a v případě své neúčasti zaslali omluvu na e-mail projekteso@smocr.cz.ESO NENÍ JEN KARKA

autor Ing. Jan Slanec -

ESO NENÍ JEN KARTA

Jsme přesvědčeni, že už ESO znáte. Jde o projekt Svazu měst a obcí ČR „Efektivní správa obcí“, který odstartoval v roce 2018 vydáním „Příručky pro člena zastupitelstva obce“. V průběhu roku 2019 se naplno rozjelo také vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců všech typů územních samosprávných celků. V současné době nabízí vzdělávací akce pro volené představitele i zaměstnance územní samosprávy ve všech regionech ČR. Přečtěte si o projektu více a vyberte si kurz právě pro Vás.

Připomeňme si stěžejní výhody aktivit, které ESO nabízí:
1) jsou pro účastníky bezplatné
2) konají se přímo v sídle klienta nebo v jeho dobře dostupném okolí
3) obsahově vycházejí ze skutečných vzdělávacích potřeb cílové skupiny
4) výuku vedou erudovaní odborníci s lektorskými zkušenostmi
5) kurzy pro úředníky jsou akreditovány Ministerstvem vnitra