Aktuality ESO

ESO přidalo další e-learningový kurz

autor Ing. Jan Slanec -

Vzhledem k aktuální situaci a vývoji pandemie způsobené onemocněním COVID-19 jsme dočasně pozastavili veškeré prezenční vzdělávací aktivity nabízené v rámci projektu „Efektivní správa obcí“.

Abyste nepřišli o veškeré možnosti rozšiřování svých odborných dovedností, připravili jsme pro Vás moderní vzdělávání formou e-learningu, které neustále doplňujeme o nová témata.

Dnes jsme pro Vás zpřístupnily e-learningový kurz "Zákon o obcích a předpisy související". Tento e-learning se skládá ze dvou modulů a to ze základního a pokročilého modulu. Jeho cílem je seznámit Vás s danou problematikou od základní až po pokročilejší problematiku.

Na našich webových stránkách www.projekteso.cz již teď naleznete akreditované e-learningové kurzy k problematice těchto oblastí:

  • Občanský zákoník a obce - základní modul
  • Občanský zákoník a obce - pokročilý modul
  • Uzavírání smluv obce podle občanského zákoníku
  • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání
  • Zákon o obcích a předpisy související

Rovněž usilovně pracujeme na získání akreditace pro e-learningy vztahující se k tématům „Elektronické komunikace ve veřejných zakázkách“ a „Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů“.

Veškeré dostupné e-learningové vzdělávání na webových stránkách www.projekteso.cz je poskytováno zcela bezplatně.

V neposlední řadě bychom chtěli popřát především pevné zdraví Vám i Vašim blízkým a těšíme se na brzké setkání na některém z našich prezenčních kurzů.


ESO zahájilo e-learningové vzdělávání

autor Ing. Jan Slanec -

Vzhledem k aktuální situaci a vývoji pandemie způsobené onemocněním COVID-19 jsme dočasně pozastavili veškeré prezenční vzdělávací aktivity nabízené v rámci projektu „Efektivní správa obcí“.

Abyste nepřišli o veškeré možnosti rozšiřování svých odborných dovedností, připravili jsme pro Vás moderní vzdělávání formou e-learningu.

Na našich webových stránkách www.projekteso.cz již teď naleznete akreditované e-learningové kurzy k problematice těchto oblastí:

  • Občanský zákoník a obce - základní modul
  • Občanský zákoník a obce - pokročilý modul
  • Uzavírání smluv obce podle občanského zákoníku
  • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání

Dále pro Vás připravujeme e-learning „Zákon o obcích a předpisy související“, který bude uveřejněn v průběhu několika dní. Rovněž usilovně pracujeme na získání akreditace pro e-learningy vztahující se k tématům „Elektronické komunikace ve veřejných zakázkách“ a „Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů“.

Veškeré dostupné e-learningové vzdělávání na webových stránkách www.projekteso.cz je poskytováno zcela bezplatně.

V neposlední řadě bychom chtěli popřát především pevné zdraví Vám i Vašim blízkým a těšíme se na brzké setkání na některém z našich prezenčních kurzů.


Usnesení vlády ze dne 12.3.2020

autor Ing. Jan Slanec -

Realizační tým projektu "Efektivní správa obcí" plně respektuje usnesení vlády ze dne 12. března 2020 a tímto usnesením dočasně pozastavuje vzdělávací akce, které jsou v rozporu s tímto usnesením (tj. vzdělávací akce nad 30 osob)

O dalším vývoji Vás budeme informovat


Aktuální informace k realizaci kurzům projektu ESO

autor Ing. Jan Slanec -

V souvislosti s opatřeními přijatými vládou ČR bychom Vás rádi informovali, že Svaz měst a obcí ČR a jím realizovaný projekt „Efektivní správa obcí“ aktuálně plánované vzdělávací aktivity neruší, neboť veškeré naplánované semináře a kurzy nebudou přesahovat vládou ČR stanovený limit 100 osob.

Pokud se změní okolnosti ze strany zajišťovatele prostor školení, lektora, případně dojde ke změně opatření ze strany vlády ČR, budeme Vás neprodleně informovat.

Současně si dovolíme apelovat na účastníky kurzů, aby před svou účastí zvážili svůj aktuální zdravotní stav a v případě své neúčasti zaslali omluvu na e-mail projekteso@smocr.cz.ESO NENÍ JEN KARKA

autor Ing. Jan Slanec -

ESO NENÍ JEN KARTA

Jsme přesvědčeni, že už ESO znáte. Jde o projekt Svazu měst a obcí ČR „Efektivní správa obcí“, který odstartoval v roce 2018 vydáním „Příručky pro člena zastupitelstva obce“. V průběhu roku 2019 se naplno rozjelo také vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců všech typů územních samosprávných celků. V současné době nabízí vzdělávací akce pro volené představitele i zaměstnance územní samosprávy ve všech regionech ČR. Přečtěte si o projektu více a vyberte si kurz právě pro Vás.

Připomeňme si stěžejní výhody aktivit, které ESO nabízí:
1) jsou pro účastníky bezplatné
2) konají se přímo v sídle klienta nebo v jeho dobře dostupném okolí
3) obsahově vycházejí ze skutečných vzdělávacích potřeb cílové skupiny
4) výuku vedou erudovaní odborníci s lektorskými zkušenostmi
5) kurzy pro úředníky jsou akreditovány Ministerstvem vnitra