Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků