Územní plánování v praxi územních samosprávných celků