Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 1061999 Sb.